Rauno Klettenbergi sõnul olid 2020. aastale seatud kasvuootused kõrgemad, kuid ülemaailmne kriis sundis eesmärke korrigeerima. Tema kinnitusel võib majanduse üldist seisu arvesse võttes grupi aastatulemustega rahule jääda.

„Mullu märtsis alanud eriolukord tegi kliendid kõikjal turgudel ettevaatlikumaks ning mitmed kannatada saanud tööstusharud ei ole tänaseni suutnud tagasilöökidest taastuda. Kasvu aeglustumist näemegi ennekõike just äriklientide segmendis. Heameel on siiski tõdeda, et oleme suutnud kasvatada aktiivsete lepingute hulka oma kliendiportfellis ligi veerandi võrra ning grupi netolaenuportfell kasvas mullu 28,4% 44,6 miljonilt eurolt 57,2 miljoni euroni. Samas meie ambitsioonid käesolevaks aastaks on kahtlemata palju suuremad, eriti ärilaenu kategoorias ja välisturgudel,“ tõdes Holm panga juht.

Ettevõtte juhi sõnul tunneb Holm uhkust selle üle, et ettevõte suutis siseneda kriisiaastal edukalt uuele turule – nimelt alustas pank virtuaalse krediitkaardi teenuse pakkumist Rootsi eraklientidele. 2020. aasta oktoobris alustasime Lätis tegevust Holm Bank Latvia SIA nime ja Holmi kaubamärgi all ning tänaseks on Holmist saanud oma Läti tütarettevõtte ainuaktsionär.

„Kuigi Läti majandus on pikaajaliste piirangute tõttu oluliselt rohkem kannatada saanud, on meie tegevus Lätis hoogsalt kasvanud. 2020.aastal suutsime netolaenuportfelli kasvatada 250% ehk 2,3 miljonilt eurolt 7,9 miljoni euroni. Majandusaasta lõpetati tütarettevõttes küll 412 tuhande euro suuruse finantskahjumiga, kuid äriarenduse ja COVID-19 pandeemia tingimustes oli tulemus finantsprognoosidega ja strateegiaga igati kooskõlas,“ sõnas Klettenberg.

Holm pank jätkas aktiivset hoiuste kaasamist nii koduturul kui ka Raisin platvormi vahendusel Saksamaal ja Austrias. Panga tähtajalise hoiuse portfell saavutas aasta lõpuks üle 55,8 miljoni euro taseme, olles kasvanud võrreldes 2019. aastaga enam kui 57%.

Holm grupi intressitulud kasvasid 10,1 miljonilt eurolt 14,2 miljonile eurole, so 40% ning neto tegevustulud kasvasid aastaga ligi 50%, moodustades aasta lõpuks 12,23 miljonit eurot. Panga EBITDA kasvas 3,6 miljonilt eurolt 5 miljoni euroni ehk ligi 37%.

2020. aasta lõppes panga jaoks 1,1 miljoni eurose konsolideeritud koondkasumiga, kasvades mullusega võrreldes 593%. Võttes arvesse pandeemia arenguid, püsis finantseerimisportfelli kvaliteet 2020. a. ootuspärasel tasemel ning viivislaenude osakaal kogu brutoportfellist jäi aasta lõpuks 7,0% tasemele.

2019. aastal pangalitsentsi omandanud Holm jätkas möödunud aastal aktiivset investeerimistegevust. „Holm investeeris 2020. aastal 1 miljon eurot põhivarasse, millest valdav enamus suunati IT arendustesse. Lisaks investeerisime uutele turgudele laienemisse ning meeskonna täiendamisse. Ka alanud aastal jätkab pank peamiselt nimetatud valdkondadesse investeerimist,“ lisas Klettenberg.