PRIA rahuldas kokku 83 põllumajandusettevõtja taotlust, määrates toetuseks 5 575 166 eurot ning 125 mittepõllumajandusliku ettevõtja taotlust, määrates toetusteks 8 345 416 eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Käesolevas taotlusvoorus oli populaarne toetuse taotlemine mittestatsionaarsetele masinatele ja seadmetele. Selline võimalus avanes esimest korda. Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamiseks määratud 13,9 miljonist eurost üle 3,8 miljoni määras PRIA just nimelt sellistele investeeringutele. See annab toetust saanud ettevõtjatel veelgi laialdasemalt võimaluse oma teenuseid pakkuda ning seeläbi luua paremad tingimused uute töökohtade loomiseks."

Taotlusvoor oli antud meetme maaelu arengukava 2014-2020 viies ja vooruks oli eraldatud kokku 14 miljonit eurot. Sellest põllumajandusettevõtjatele oli mõeldud 5,6 miljonit eurot ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

Toetust saanud projektide hulgas on näiteks kohvikud, remonditöökojad, pesulad, rändkauplused, päikeseelektrijaamad, halumasinad, kivisaed jne.