Plangi sõnul on eelkõige soovituslik tööandjat eelnevalt esinevast probleemist teavitada ja nõuda selle lahendamist. „Ka info tööst keeldumise kohta esitage esimesel võimalusel kirjalikult, et teil oleks vajadusel hilisemalt võimalik tõendada, miks te tööst keeldusite. Teie tervis on ohtu seatud, mitte te ei keeldu lihtsalt töö tegemisest. Ehk, kui temperatuur töökeskkonnas on nii kõrge, et töötaja tunneb ennast juba halvasti, siis peab töötajal olema võimalus töö katkestada ning minna jahedasse ruumi toibuma. Vajadusel pöörduda arsti poole,“ ütleb Plangi.

Tema sõnul tuleb neile vihjeid väga erinevatest valdkondadest, nii tootmisest, jaekaubandusest kui tervishoiust. Kuumad ilmad on Eestis kestnud juba umbes 18. juunist ning sellest kuupäevast kuni tänaseni on tööinspektsioonini e-kirja või telefoni teel jõudnud 58 vihjet, millest 22 on seotud palavusega.

"Sel nädalavahetusel ja täna hommikul on tööinspektsioonile laekunud 8 vihjet, millest 5 on seotud palavusega,“ märgib Plangi.

Rahatrahv võib olla kopsakas

Plangi sõnul on tööandja rahatrahviga karistamine inspektori otsus ja see oleneb väga mitmetest erinevatest asjaoludest nagu rikkumise raskusaste, korduvus vms.

Plangi nendib, et töökohale kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes oht töötaja tervisele või elule, on võimalik karistada füüsilist isikut kuni 300 trahviühikuga ja juriidilist isikut 32 000 euroga.

Tööinspektstiooni teabe ja välisosakonna juhataja lisab, et õigusaktides ei ole sätestatud konkreetset temperatuuri tööruumides. Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.

Plangi sõnul tuleb sobiva sisekliima määramisel arvestada töötajate arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi sätestab töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Soovituslikud temperatuurivahemikud lähtuvalt töö laadist on järgmised:

• töödel, mida tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust, 20–25 °C;
• töödel, mida tehakse istudes või seistes ehk mis on seotud käimisega ning millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus, 19–24 °C;
• töödel, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 1 kg) esemete teisaldamisega seistes või istudes ja mis nõuavad teatud füüsilist pingutust, 17–23 °C;
• töödel, mida tehakse seistes, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 10 kg) raskuste kandmisega ning millega kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus, 16–22 °C;
• töödel, mis on seotud pideva liikumisega, suuremate (üle 10 kg) raskuste teisaldamise ja kandmisega ning mis nõuavad suurt füüsilist pingutust, 15–20 °C.