Politsei- ja piirivalveametil on kaheksa mobiilset kiiruskaamerat. 2020. aasta märtsi seisuga oli Eestis 67 statsionaarset mõõtekabiini, mille peale oli 44 mõõtesüsteemi, kirjutab ERR.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul saab eelmise aasta rikkumiste vähesust seletada eriolukorraga, mil vähenes ka liiklussagedus. Tema sõnul on mobiilsed kaamerad leidunud üha rohkem kasutust, sest ametnikke on nendega tegelemiseks juurde leitud.

Vandeadvokaat Indrek Sirk tõi välja, et liiklusohutuse seisukohalt on ääretult oluline, et inimesed ei teaks kontrolli asukohta. Teisalt leiab ta, et mobiilsete kaamerate madal sekkumispiir on ebaõiglane.

Sirk ütles, et kui patrull tolereerib enamasti 10 km/h kiiruseületamist, siis mobiilsete kaamerate sekkumispiir on madalam. Tema sõnul moodustavad alla 10 km/h kiiruseületamised mobiilsete kaamerate puhul enamiku fikseeritud rikkumistest, kuid patrullide puhul on näha peaaegu vastupidist tendentsi, kus selliseid rikkumisi peaaegu ei fikseeritagi.