Vanuses 4–13 aastat saavad tüdrukud kuus keskmiselt 13,76 eurot ja see on üksteist protsenti vähem kui poisid, selgub uuringust.

Värskete tulemuste kohaselt mõjutab sooline erinevus lapsi läbi lapsepõlve: see kehtib 4–6 aastaste vanuserühma kohta, kus taskuraha saab ainult umbes iga viies laps. Ja isegi vanuses 11–13 aastat, kui kümnest lapsest umbes üheksal on taskuraha, on tüdrukutel vähem oma raha.

Üldiselt saab uuringu järgi taskuraha kümnest lapsest umbes kuus. Uuringu kohaselt on see keskmiselt 14,56 eurot kuus.

Kui rääkida küsimusest "Taskuraha, jah või ei?", on tüdrukutel veidi parem seis kui poistel: kui 38 protsenti poistest ei saa oma raha, siis tüdrukute puhul on see 36 protsenti.

Hea lugeja! Anna teada kommentaarides, kas sinu lapsed saavad taskuraha? Kui jah, siis kui palju?