Topsiringlus erinevate baaride vahel teeb klientide elu mugavamaks, toodab vähem prügi ning hoiab vanalinna puhtamana, teatab Hooc ja Ruum esindaja Britta Sool.

Süsteem toimib esialgu kolme baari vahel, mis asuvad üksteisest üle tee, et näha kuidas Haapsalus taoline mudel toimima hakkab. Plaan võeti käiku Tartu eeskujul, kus populaarsemad baarid seda juba mitu aastat kasutavad.

Ringluse mudel on järgmine - klient ostab joogi ühest baarist ning maksab taaskasutatava topsi eest panti 2 eurot. Järgmise joogi saab ta lasta teha samasse topsi ükskõik millises teises baaris ja nii õhtu läbi. Õhtu lõppedes on võimalik pandiraha Hoovist, Ruumist või Hermanist tagasi saada, kui tagastad sinna topsi.

Sool lisas, et alternatiiv ühekordse plastiku kasutamisele tuli leida nii ehk naa, sest alates juulikuust keelati ühe-korra-plasttooted kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.