Tänavu kevadel toimunud uuringus ütles 73% Euroopa ettevõtetest, et vaktsiinidel on positiivne mõju nende äritegevusele. Kuni keskmise suurusega ettevõtted on selles osas optimistlikumad kui suuremad ettevõtted.

Küsitletud ettevõtetest ütles 23%, et vaktsineerimisel on nende äritegevusele „väga positiivne“ mõju, 50% arvates on see mõju „üsna positiivne“. Ainult 6% ütles, et Covid-19 vaktsiinid ei mõjuta nende äritulemusi, teatas Intrum.

„Eriti riigid, kus tähtis roll on turismil ning ulatuslikul kaupade ja inimeste piiriülesel liikumisel, loodavad väga, et vaktsineerimine aitab majandusel taastuda. Piirkondlikud erinevused hoiakutes ei ole Euroopa mastaabis märkimisväärsed ja võime rääkida ettevõtete üsna üksmeelsest toetusest vaktsineerimisele. Ka Eesti ettevõtjad mõistavad, et Covid-19 järjekordne laine tähendaks täiendavaid piiranguid, mis halvendaks tõsiselt paljude ettevõtete finantsolukorda, tuues kaasa maksevõime probleemid ja tööjõu vähendamise,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Kõige rohkem usuvad vaktsiinide kasutuselevõtu "väga positiivsesse“ mõjusse Hollandi ja Hispaania ettevõtted, vastavalt 28% ja 27%. Balti riikides on samal arvamusel kõige sagedamini Läti ettevõtted (23%), järgnevad Eesti (20%) ja Leedu (18%). Kõige vähem optimistlikud on selles vallas Austria ja Ungari ettevõtted – vastavalt 15% ja 17%.

Uuringust

Euroopa maksearuanne kirjeldab hilinenud maksete mõju ettevõtete väljavaadetele, kasvule ja arengule. Intrum on kogunud andmeid 11 187 väikeselt, keskmiselt ja suurelt ettevõttelt 29 Euroopa riigis, hõlmates 11 majandussektorit. Küsitlused toimusid 2021. aasta esimeses pooles