Raha kogumist alustatakse varakult, 70% sõlmib lapsele kindlustuslepingu enne tema kuuendat eluaastat. Lapse tuleviku tarbeks koguvad peamiselt emad, kuid isad on heldemad.

„Kui kriisiperioodil eestimaalaste säästud märgatavalt suurenesid, siis tänavu kevadel kasvas hüppeliselt ka laste tuleviku tarbeks kogumine ja sellega alustatakse valdavalt enne lapse kooliminekut. Laste tulevikuks kogumine on igapäevaste finantsprioriteetide seas tõusnud olulisele kohale ja nende hariduse, unistuste ja tuleviku majandusliku heaolu tagamiseks alustab ligi neljandik vanemaid kogumist juba enne lapse esimese eluaasta täitumist. Võimalikult varakult kogumist alustades on kogumisperiood pikem ja soovitud tulemuseni jõutakse lihtsamini,“ selgitas SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali juht Triin Messimas.

SEB Kasvuportfell Juuniori lepingute väljamakstav summa on tänavu keskmiselt 5500 eurot. Pigem on aktiivsemad laste tuleviku rahapuhvri kogujad naised kui mehed, emade osakaal on 58% ja isade 42%. Kuid mehed on selle aasta alguses teinud võsukeste kogumislepingutesse suuremaid sissemakseid – isade igakuine panus on keskmiselt 51 eurot ja emade 43 eurot. Kogumisperioodi pikkus on keskmiselt 15 aastat.