Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik märgib poolaastat kokku võttes, et uue tuulepargi ehitamine Leedus on järjekordne samm taastuvelektri toodangu kasvatamisel.

,,Enefit Green tegutseb igapäevaselt selle nimel, et meil kõigil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Rohelise elektri laialdasem kasutuselevõtt, näiteks transpordis, elamu- või põllumajanduses, on lihtsaim tee CO2 jalajälje vähendamiseks. Samuti on see pikaajaliseks lahenduseks kõrgete elektrihindade vastu,“ kommenteeris Kaasik.

Ettevõte arendab järk-järgult taastuvenergiaprojekte kõikidel koduturgudel – Soomes, Baltikumis ja Poolas. ,,Leedu on meie jaoks strateegiliselt oluline turg tuuleenergia tootmise kasvatamisel. Juba praegu toodavad Leedu tuulepargid ligi poole Enefit Greeni tuuleelektri toodangust. Šilale II tuulepargi ehitamise kõrval arendame Leedus veel kaht uut tuuleparki,“ märkis Kaasik.

Häid uudiseid saab aga jagada poolaasta kokkuvõttes ka Eestist. Ettevõte viis lõpule tehingu, millega omandas Purtse tuulepargi arendusprojekti Ida-Virumaal. Enefit Green plaanib tuulepargi valmis ehitada 2023. aastaks.

Enefit Green tootis poolaastaga kokku 557 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mida on aastases võrdluses veerandi võrra vähem. Enamiku ehk 450 gigavatt-tundi tootsid Eestis ja Leedus asuvad tuulepargid.

Võrdluseks, kuue kuuga toodetud 557 gigavatt-tunnist taastuvelektrist jaguks aastaks ligi 169 000 keskmise tarbimisega kodule.

Ettevõtte poolaasta toodangutulemusi mõjutasid ilmaolud. Aasta esimesed kuud olid pakaselised ja tuulevaiksed ning suve esimene pool troopiliselt palav.

,,Tuulevaikus on mõjutanud tuuleparkide toodangut, kuid andnud jällegi võimaluse plaaniliste hooldustööde läbiviimiseks. Troopilise palavuse ja pilvitu taevaga suvel on näidanud korralikku toodangut Eesti ja Poola päikesepargid. Selle taga on kõrge töökindlus ja digitaliseeritus. Kõik meie päikesepargid on ühendatud ühtse digitaalse süsteemiga, mis tagab ülevaatliku info nii toodangust, tööseisakutest kui ka riketest,“ selgitas Kaasik.