Palju on räägitud sellest, et uue korra järgi peavad EL-i tarbijad deklareerima ja käibemaksu maksma kõikidelt pakkidelt, mis nad tellivad väljastpoolt EL-i – ennekõike puudutab see muidugi Hiina pakke, mille hulk on kasvanud väga suureks. Vähem teatakse, et koos sellega kehtestati veel teinegi erikord, mis kohustab Eesti ettevõtteid jälgima ka EL-i-sisest käibepiiri. Selle järgi tuleb neil pärast 10 000 euro piiri ületamist käibemaksu tasuda riiki, kust klient toote tellis. Kui palju lisatööd see ettevõtjatelt nõuab? Kuidas sellega hakkama saadakse? Loe alljärgnevat lugu, saad teada.