Coop Panga hoiuste maht kasvas teise kvartalis 43 miljoni euro võrra (+5%), ulatudes 891 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 79 miljoni võrra. Eraklientide hoiuste maht kasvas 18 miljoni euro võrra. Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 276 miljoni euro võrra (+45%).

Coop Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 77 miljoni euro võrra (+11%), ulatudes 773 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mille maht kasvas 36 miljoni euro võrra (+14%). Kodulaenude portfell kasvas 29 miljoni euro võrra (+10%), liisinguportfell kasvas 10 miljoni euro võrra (+11%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 2 miljoni euro võrra (+3%). 2020. aasta teise kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 213 miljoni euro võrra ehk 38%.

Käesoleva aasta teise kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 100 200 klienti. Aastaga on panga kliendibaas kasvanud 34% ehk 25 500 kliendi võrra. Teises kvartalis kasvas klientide arv 7 000 võrra (8%), sealhulgas äriklientide arv 500 võrra.

Coop Pank teenis teises kvartalis 3 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 7% suurem kui eelmises kvartalis ja 123% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli teises kvartalis 57% ja omakapitali tootlus 11,9%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul oli kvartali märgilisemaks tulemuseks 100 000 kliendi piiri ületamine: „See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime investoritele börsile tulles ning see täitus oodatust oluliselt kiiremini. Viimase aastaga on meie kliendibaas kasvanud enam kui kolmandiku võrra ning üha rohkem on kliente, kes nimetavad Coop Panka oma kodupangaks,“ lausus Rink.

Coop Panga juhi sõnul on kliendibaasi kasv on toonud kaasa kodumaiste hoiuste mahu olulise suurenemise ning võimaldanud vähendada rahvusvaheliselt hoiusteplatvormilt kogutud kallimate hoiuste osatähtsust. Finantseerimiskulu langusele aitab kaasa ka nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv.

„Laenuportfelli kasv, mis esimeses kvartalis turu madalseisu tõttu aeglustus, sai taas hoo üles ning näitas teises kvartalis korraliku tulemust. Viimast vedasid eelkõige ärilaenud ning kodulaenud. Kuigi konkurents laenuturul on aastaga kasvanud, näeme, et meie positsioneering võimaldab turuosa kasvatada. Head meelt teeb ka see, et kiire kasvu juures püsib meie laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt väga kõrgel tasemel. Klientide arvu kasv, finantseerimiskulu langus ning laenuportfelli kasv parandab kuust kuusse meie tulemuslikkust. Teenisime teises kvartalis korraliku kasumi ning jätkus omakapitali tootluse (ROE) kasv,“ selgitas Margus Rink.

Coop Pangal on 30. juuni 2021 seisuga 18 462 aktsionäri, kvartaliga on lisandunud 2577 aktsionäri.