Uute konkurentide lisandumisega on sõidukite jagamine Eestis olnud viimastel kuudel tugeval trenditeel. Liiklejad kasutavad sõidukeid järjest rohkem tänavalt teenusena ning sõidukijagamist pakkuvate ettevõtete mahud kasvavad. Võiks arvata, et peamiseks murekohaks võiks olla autode puudus, kuid kolm teenusepakkujat korraga (kokku ca 1200 autot) suudavad Tallinna, Tartu ja Pärnu kenasti ära katta.

Küll aga on viimaste meediakajastuste ja ka kliendikogemuste põhjal ilmnenud turul hoopis uus probleem vähene klienditeenindus. Ärileht jagas hiljuti Bolt Drive'i kliendikogemust, kus autosse unustatud esemeid ei olnudki võimalik ametlikke kanaleid pidi kätte saada. Tegemist on aga probleemiga, millest on avalikult räägitud veel vähe. Inimlikke faktoreid, mis moodsaid lahendusi mõjutavad, on niivõrd palju, et ELMO Rent on viimastel kuudel pidanud kahekordistama klienditeeninduse võimekust.

“Autode lühirendi teenuse puhul on lihtsalt niivõrd palju erinevaid kliendipoolseid nüansse, mis vajavad kiiret lahendamist,” kommenteeris ettevõtte viimaseid samme tegevjuht Julia Nekrassova. “Saame päevas väga palju kõnesid ning peamisteks muredeks on valesti pargitud autod, kaotatud asjad ja ka lihtsalt huvi autojagamise vastu. Kuivõrd autod vahetuvad klientidel väga kiiresti, siis on vajalik ka kiire klienditeenindus.”

ELMO Rent sõudis hiljuti börsile, kaasas investeeringu, laiendas autoparki ning on nüüd värbamas ka uusi meeskonnaliikmeid. “Kasvutempo on viimase kuuga läinud väga kiireks ning lähiajal peatusi plaanis ei ole,” ütles Nekrassova. “Klienditeenindus on peamises fookuses, et tagada kvaliteetne teenus nii klientidele kui ka teistele liiklejatele, keda tänaval pakutavad jagamisautod mõjutavad.”