Kui mullu novembris haridus- ja teadusministri kohalt taandudes tuli Mailis Repsil senise 5662,5-eurose ministri kuupalga asemel alguses leppida riigikogu lihtliikme palgaga, mis tol hetkel oli 4330,15 eurot kuus, siis õigepea tõusis tema kuupalk taas 5662,5 euroni, kuna Reps valiti Euroopa Liidu asjade komisjoni juhiks. Võttes arvesse, et sinna lisanduvad ka kuluhüvitised, mis võivad küündida 30 protsendini töötasust, siis rahaliselt Reps toona ministri kohalt taandumisega võitis.

Vahepealsel ajal toimunud muudatuste tulemusel vahetus küll Euroopa Liidu asjade komisjoni juht – selleks on nüüd Siim Kallas –, kuid Reps sai komisjoni juhtimise asemel keskfraktsiooni juhi koha, mis tagas talle sarnase sissetuleku, mis oli tal Euroopa Liidu asjade komisjoni juhina. Kuivõrd 1. aprilli seisuga indekseeritud palgamäär natuke kasvas, on sellest hetkest riigikogu lihtliikme töötasu 4399,43 eurot, riigikogu aseesimehel, komisjoni ja fraktsiooni esimehel 5753,1 eurot.

Selle nädala teisipäeval otsustas Keskerakonna juhatus aga järjekordsesse riigi raha väärkasutamise skandaali sattunud endise haridus- ja teaduministri riigikogu keskfraktsiooni juhi kohalt tagasi kutsuda. Selle tulemusel langes koheselt ka Repsi igakuine töötasu 1353,68 euro võrra. Sisuliselt jäi ta Eesti keskmise brutokuupalga võrra vaesemaks. Selle aasta esimese kvartali seisuga oli see 1473 eurot.

Kuidas kujuneb riigikogu liikme palk?
Riigikogu liikmetele makstakse palka kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel. Riigikogu liikme ametipalk on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja vastava koefitsiendi korrutis.


Kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20% tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80% sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.


Indekseeritud kõrgeim palgamäär on 6768 eurot ja 36 senti. Korrutades selle vastava koefitsiendiga, saame riigikogu liikme palga, mis on 4399 eurot ja 43 senti.


Ametipalga koefitsiendid:

  • riigikogu liige – 0,65 ehk 4399,43 eurot
  • riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees – 0,75 ehk 5976,27 eurot
  • riigikogu aseesimees, komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees – 0,85 ehk 5753,11 eurot
  • riigikogu esimees – 1 ehk 6768,36 eurot
Kuludokumentide alusel hüvitatakse riigikogu liikmele tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses riigikogu liikme ametipalgast.


Parlamendiliikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõtukulud, tõlketeenuse kulud, majutuskulud ning uuringute ja ekspertiiside kulud.


Riigikogu liikmele ei hüvitata vara soetamise kulusid.


Allikas: riigikogu

Õhtuleht avaldas 18. juulil loo, kus paljastas eelmisel aastal haridus- ja teadusministri kohalt lahkuma sunnitud Mailis Repsi järgmise riigi raha väärkasutamise. Nimelt korraldas Reps mullu talvel nooblis Kadrioru restoranis parteiladvikule peo, mille arve tasus haridus- ja teadusministeerium ehk maksumaksja.

Mullu novembris astus Reps tagasi samuti Õhtulehe paljastuse peale. Selle kohaselt väärkasutas keskerakondlane ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastunud. Üks nõunikest oli Repsi hõimlane, kes sai 3500-eurost palka.