Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on tänane „osta-tarbi-viska ära“ tarbimiskultuur muutuses ning üleminek ringmajandusele üha kiirenemas.

„Kliimamuutused nõuavad majanduse konkurentsivõime ja kestlikkuse tagamiseks järjest enam taaskasutust ning ringmajanduse võimaluste ärakasutamist. Selle aluseks on innovatsioon ja muutused tarbijaeelistustes ja tootmisprotsessides, mis aitavad vähendada üleliigset tarbimist ja taaskasutavate materjalide raiskamist. See loob omakorda uusi võimalusi Eesti ettevõtetele ja aitab hoida meie keskkonda,“ sõnas minister Sutt.

Ministri sõnul on üleminek ringmajandusele oluline ka selleks, et haruldased ja kriitilise tähtsusega ressursid ei läheks raisku, vaid jõuaksid Euroopas taaskasutusse. „Täna on tervel Euroopa Liidul ja ka Ameerikal sõltuvus muldmetallidest, mida kaevandatakse ainult Hiinas. See tähendab, et näiteks magnetite tootmine, mida kasutatakse kaitsetööstuses, akude või tuulikute tootmises sõltub täielikult kolmandatest riikidest. Samas on need vajalikud materjalid olemas näiteks vananenud tuulikutes, mida saaks uuesti kasutusele võtta,“ tõi Sutt näite.

Ringmajandus võimaldab juba toodete kavandamisfaasis luua kestlikumaid ja parandatavaid tooteid, mida on võimalik taaskasutada ja ringlusse võtta. Nii hoitakse tooteid ja materjale kasutuses kauem, vähendatakse mõju looduskeskkonnale ja vähendatakse jäätmeid ja saastet. Uues ringmajanduse tegevuskavas märgitakse, et ringmajanduse põhimõtteid rakendades on EL-is potentsiaali suurendada EL-i SKP-d aastaks 2030 täiendavalt 0,5% võrra ja luua umbes 700 000 uut töökohta.

Ministri sõnul on ringmajanduse eelduseks innovatsioonihüpe. „Ringmajandusele üleminek pole ainult Euroopa, vaid ka ülemaailmne väljakutse, mis nõuab innovatsiooni ja teadmusmahukaid investeeringuid. Samuti tuleb ära kasutada ja edasi arendada juba olemasolevaid teadmisi ja tehnoloogiaid, nt tehisintellekt aitaks olulisel määral optimeerida ressursside kasutamist tööstuses. Samas nõuab järjest suurem digitaliseerimine tulevikuoskuseid ja pidevat innovatsiooni kõrgema tootlikkuse tagamiseks,“ märkis Sutt.

Lisaks arutati konkurentsivõime ministrite kohtumisel uuendatud Euroopa tööstusstrateegia üle, mis on ringmajandusel tugineva, loova ja targa tuleviku loomise aluseks ning pakub tööstuse ökosüsteemile vajalikke tööriistu ja algatusi digi- ja rohepöörde elluviimiseks.

Minister kohtus Sloveenias lisaks Prantsusmaa tööstusminister Agnès Pannier-Runacher'iga ning Itaalia majandusarengu minister Giancarlo Giorgettiga.