„Parvlaeva Tõll õnnetuse puhul ei olnud tegemist väga raske laevaõnnetusega, kuid õnnetuse kohta seni kogutud andmete ning TS Laevad OÜ-lt saadud informatsiooni põhjal otsustasime siiski algatada ohutusjuurdluse, et selgitada välja laevaõnnetuse asjaolud ja põhjused sh juurpõhjused,“ lausus Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas.

„Hetkel tegeleme täiendavate andmete kogumisega selleks, et saaksime võimalikult detailise ülevaate toimunust. Osad küsitud andmed on puudu ja/või neid ei ole hetkeseisuga esitatud. Selle tulemusena ei ole meil seni täpset ülevaadet õnnetusele eelnenud perioodist ega õnnetuse hetkest.

Võttes arvesse, et tegemist on reisilaevaga, millele on hiljuti paigaldatud kaasaegne hübriidlahendus ning otsuse tegemise hetkeks (so nädal peale õnnetust) on puudu oluline info toimunu kohta, sai tehtud otsus parvlaeva Tõll ohutusjuurdluse avamise osas ning teavitatud sellest kõiki seotud osapooli. Peame väga oluliseks tegeleda reisilaevade, sh parvlaevadega aset leidvate juhtumite uurimisega selleks, et parendada nende ohutust ning vältida sarnaste juhtumite kordumist.“

22. juulil Kuivastu sadama kaisse sisse põrutanud Tõll on 2015. aastal Poola Remontowa laevatehases valminud reisiparvlaev. Kuna samas tehases on valminud teinegi mandri ja Saaremaa vahel sõitev reisiparvlaev – Piret –, siis tekib küsimus, kas sama tehniline rike võib ka teist laeva tabada.

TS Laevade juhatuse liikme ja laevandusvaldkonna juhi Guldar Kivro sõnul on see välistatud. "Tõllu hübriidiks ehitamise käigus uuendati kogu süsteemide toimimise põhimõtteid ja programme. Teiste laevadega seda tehtud pole. Seega ei tohiks sarnane rike teiste laevadega juhtuda," põhjendas TS Laevade juhatuse liige.