Rahandusministeeriumi andmetel on juuni lõpu seisuga tänavu lisaeelarvega eraldatud toetusmeetmetest kohustustega kaetud ligikaudu 50 protsenti.

Mitmete toetusmeetmete taotlusvoorud toimusid mais-juunis ja hetkel sõlmitakse toetusmeetmete lepinguid. Kõige suurema mahuga on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismisektori toetusmeede, mille esialgne summa on juba jagatud.

Suure osa moodustasid lisaeelarvest erinevad kulumeetmed, mis peamiselt eraldati läbi sotsiaalministeeriumi tervisekulude katteks. Kulumeetmeteks eraldati kokku ligikaudu 260 miljonit eurot, millest on juuni lõpu seisuga kuluks kantud 64,5 protsenti.

Lisaeelarvega eraldas riik ka reservidesse 229,6 miljonit eurot kolmanda lainega kaasnevateks erakorralisteks kuludeks ja täiendavaks töötasu hüvitiseks ning pensioni teise samba hüvitisteks, mida ei ole praegu veel kasutusele võetud.

Loe lähemalt ERR-ist