„Reeglina soovib pank saada laenu sissemaksuks 15% uue kodu maksumusest. Et tihti pole noortel inimestel nii suurt summat säästmise käigus kõrvale pandud, kasutatakse KredExi käendust eeskätt sissemaksuks puuduoleva osa kompenseerimiseks,“ selgitas Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Kuid tegemist ei pea olema ilmtingimata ainult uue korteri või maja ostutehinguga: KredExi käendus sobib lisaks kodu soetamisele hästi nii ehitamiseks, olemasoleva kodu rekonstrueerimiseks kui ka näiteks lisatagatise puudumisel, mil soovitakse kodulaenu esmast sissemakset vähendada. Olgu öeldud, et lisatagatise puhul võib omafinantseering olla kuni 0%.

KredExi kommunikatsioonijuhi Joonas Kerge sõnul saavad KredExi käendust taotleda noored pered, kes kasvatavad kuni 15-aastast last, ja noored ehk kuni 35-aastased spetsialistid, kes on omandanud kutse- või kõrghariduse, kes töötavad või on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana. „Samuti pakub KredEx käendust energiatõhusa eluaseme omandajale või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijale, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranile ning tagastatud eluruumis elavale üürnikule,“ lisas Kerge.

Levinud mudel

KredExi käenduse puhul saab langetada sissemaksuks vajaliku summa osakaalu. Viimane võib vastavalt tehingule veidi erineda, kuid Luminori jaepanganduse juhi sõnul joonistub üks mudel teistest selgemini välja.

„Kõige levinum mudel KredExi käenduse puhul on 15% sissemaksu jagamine uue omaniku ja KredExi vahel, nii et omanik tasub 10% ning KredExilt saadakse puuduolev 5%. Sellist mudelit kasutatakse igal viiendal juhul, seda eeskätt noorte inimeste poolt, kelle puhul on tegemist nende esimese või teise koduga,” selgitas Tanel Rebane.

Kuid kas käendus kehtib ühele inimesele vaid ühel korral elus? Tegelikult mitte, kuid on olemas reegel, et seda saab kasutada vaid ühes laenulepingus korraga. See tähendab, et kui vana eluase on lepingust vabastatud, võib uue kodu soetamiseks kasutada samuti KredExi käendust. „KredEx on ikkagi mõeldud päriskodu, mitte investeerimisobjekti soetamise tarbeks,” märkis Rebane.

Mida tähele panna?

KredExi kommunikatsioonijuht rõhutas, et nagu kõikide finantskohustusega, kaasnevad ka KredExi käendusega teatud tingimused, millega taotleja arvestama peab. „Näiteks kehtib reegel, et käendusega ostetud vara ei või välja üürida. Samuti peab tagatiseks olev vara olema kindlustatud,“ lausus Kerge.

Tõendama peab ka vastavasse sihtgruppi kuulumist: noore pere sihtgrupp peab esitama lapse sünnitunnistuse, noor spetsialist vastavat haridustaset tõendava dokumendi, energiatõhususe klassi tõendava dokumentatsiooni (energiamärgise) ning veteran Kaitseväe tõendi sihtgruppi kuulumise kohta.

Lisaks tasub ka meeles pidada, et KredExi käendus võib moodustada kuni 24% tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot või kuni 50 000 eurot energiatõhusa elamuse omandaja sihtgrupi puhul.

„KredExi käenduse taotlus tuleb esitada pangale ning seda saab soovi korral teha ka elektroonilisel juhul. Kui laenutaotlus on esitatud ning pank annab sellele positiivse hinnangu, järgneb sellele lepingu allkirjastamine kõikide osapoolte poolt ning notaris käimine, mille järel väljastatakse vastavas summas laen,“ kirjeldas Kerge.