Eile kirjutas Ärileht, et nii Facebook kui Google on vastu võtnud otsuse, et vaktsineerimata töötajaid enam kontorisse ei oodata, siis nüüd on omad sammud ühiskonna avatuna hoidmiseks teinud ka Uber.

USA vaktsineerimiskampaania on hiljuti aeglustunud. Põhjuseks on eelkõige laialt levinud skeptilisus vaktsineerimise suhtes. Agentuuri CDC andmetel on peaaegu pool USA elanikkonnast koroona vastu vaktsineeritud.

Kuidas on lood vaktsineerimis kohustusega Eestis?

Tööinspektsiooni andmetel on Eestis tööandjal on õigus küsida töötaja kinnitust, et töötaja terviseseisund ei takista tööülesannete täitmist ega ole ohuks teistele töötajatele või klientidele.

Sealhulgas on tööandjal õigus põhjendatud juhul küsida töötaja vaktsineerimise kohta, kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest nähtub, et vaktsineerimine on üks võimalik meede antud ametikohal viirusesse nakatumise vältimiseks ning tööülesannete edaspidiseks ohutuks täitmiseks.

Kuigi tööandjal on õigus teatud juhtudel vaktsineerimise kohta küsida, on töötajal seejuures õigus keelduda vastava informatsiooni jagamisest tööandjale.