On selge, et mingite tööstusharude jaoks on digiteerimine äriliselt kriitilise tähtsusega, võimaldades vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Ühe sellise näitena saab välja tuua Baltikumi suurima lennufirma AirBalticu, kelle pilvedealust edulugu aitavad Apple’i seadmed juba aastaid toetada.

Lennureisijatena ei mõtle me just ülemäära tihti sellele, et kogu lennureisiks vajalikku infot koondav paberite pakk, mida õhusõiduki meeskond lennuki eduka ettevalmistuse, õhkutõusmise ja maandumise tagamiseks vajas, võiks kaaluda orienteeruvalt 35 kilogrammi.

Operatiivselt olulise teabe kättesaadavuse ja täpsuse määrasid seejuures käsitsi tehtud uuendused, audititid ja vajalikest raamatutest tehtud väljatrükid. See tähendas, et dokumentide printimise ja auditeerimisega pidi tegelema eraldi mitmeliikmeline meeskond. Tänu Apple’i seadmetele edastab nüüd AirBaltic lennuga seonduvat teavet digitaalselt, vähendades paberikulu ja lennukile kaasavõetavat massi.

„iPadist on kogu vajalik info kättesaadav ning teabe vahetamine ja lennu ette valmistamine toimub kiiremini kui kunagi varem,“ selgitab AirBalticu süsteemianalüütik Andrejs Čupecs. Näiteks võttis varem edasi-tagasi lennul Riiast Münchenisse kogu ettevalmistusprotsess aega 50 minutit, ent nüüd on kõik vajalik võimalik ära teha 40 minutiga. Čupecs põhjendas, et lennuteavet ei ole tarvis enam välja printida ja kaptenile üle anda, sest vajaliku informatsiooni saab tahvelarvutite abil elektrooniliselt edastada. „iPadid on asendanud ka treeningutel kasutusel olnud raamatud ja väljatrükid. Oleme saanud suurepärast tagasisidet nii pilootidelt kui ka lennusaatjatelt,“ kinnitab Čupecs.

Igal piloodil ja meeskonnaliikmel on isiklik iPad ning seetõttu on raportite üleandmine, müügitulemuste salvestamine, detailse lennuinformatsiooni ning meeskonna teavituste edastamine palju lihtsam ja kiirem ning aitab tagada lennunduse jaoks olulist operatiivsuse taset.

Edu võti peitub Apple’i tarbijakeskses disainis ja funktsionaalsuses, mis tagab mugava kasutajakogemuse. Erinevate rakenduste kasutamine lihtsustab näiteks lennundusalaste arvutuste tegemist – enne maandumist ja väljumist peab arvutama lennuki jõudlusomadusi, mis sõltuvad kaalust, tasakaalumomendist, kiirusest ja ilmastikuoludest. Kui varem oli andmete hankimiseks vaja uurida mitut suurt andmetabelit, siis nüüd tuleb algandmed lihtsalt iPadi sisestada. Seade teeb täpseid arvutusi, mis võimaldavad kiiremini lennuks valmistuda, aidates seejuures ka kütust kokku hoida.

Kuivõrd kõiki andmekogumeid uuendatakse mitu korda päevas, ei vähenda iPadi kasutamine paberi asemel mitte ainult lennuki kogukaalu, vaid pakub ka kiiret ligipääsu kõike värskemale ja täpsemale informatsioonile.

Arvestades valdkonna omapära ja kõrgeid kvaliteedinõudeid, tekitas lennufirma huvi Apple’i seadmete vastu ka iOSi rakenduste kontseptsioon – kõik rakendused on üksteisest eraldatud, mis võimaldab täiendavat teabeturvalisust.

Just nende omaduste tõttu julgustab Läti lennufirma ka teisi ettevõtteid oma tööprotsessides Apple’i tooteid kasutusele võtma. Apple’i tooted suurendavad tööprotsesside efektiivsust, parandavad töötajate rahulolu ning aitavad ettevõtetel luua jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi.