Eelnõu kohaselt pidi vallavolikogu otsustama, kas on nõus sõlmima hankelepingu Kärdla põhikooli uue õppehoone ehitamiseks kogumaksumusega 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 miljonit on riigipoolne toetus. See tähendab, et esialgselt planeeritud valla omaosalust - 1,6 miljonit eurot - tuleb suurendada 1,4 miljoni võrra.

Seletuskirjas märgitakse, et planeeritud omaosaluse suurendamine on kavas katta laenu abil, mis võetakse 2022. aastal. Sellega tõuseb valla netovõlakoormus 79,1 protsendini ehk lubatud piirmäära, 80 protsendini jääb maad alla ühe protsendipunkti.

Loe pikemalt Hiiu Lehest.

Milline siis oli eilse istungi tulemus? Toimus hääletus. Otsuse-eelnõu vastu võtmise poolt, mis puudutab kinnituse andmist varaliste kohustuste võtmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, hääletas 11 volikogu liiget, vastu oli 8 ja erapooletuid üks. See tähendab, et kohustus otsustati siiski võtta.

Kärdla põhikooli uus hoone on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilast ja 60 töötajale.1975. aastal valminud tänane koolihoone lammutatakse peale uue valmimist. Alles jääb olemasolev spordihoone. Uus 2500-ruutmeetrine hoone on kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus.