Mida peab koroonapassi saamiseks tegema?

Enda nakkusohutust saab tõendada kolme erineva tõendiga: COVID-i vaktsineerimise tõend, COVID-i läbipõdemise tõend ning negatiivse testitulemuse tõend (ehk inimesel tuleb end kas vaktsineerida, COVID-19 läbi põdeda või teha negatiivne test).

Kust selle leiab?

Kõiki kolme erinevat tõendit on võimalik luua digitaalselt lehel digilugu.ee. Tõend kehtib nii digitaalsel kujul kui ka väljaprindituna. Kellel puudub ligipääs internetile, siis neid abistavad COVID-tõendi printimisel kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Välismaalased saavad pöörduda TEHIKu poole vajaliku tõendi väljastamiseks.