Küsimusele vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu:

Kui tööandja on riskianalüüsis hinnanud ära töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning leidnud, et vaktsineerimine on kõige tõhusam meede nakatumise leviku piiramiseks, siis on tal kaks võimalust:

a) korraldada ise töötajatele ettevõttes kohapeal tööajal vaktsineerimine koostöös tervishoiuasutusega või

b) võimaldada töötajal minna vaktsineerima tööajast, säilitades talle töötasu.

Kuid ka siin tuleb arvestada vastastikuste huvidega ja järgida mõistlikkuse põhimõtteid. Töötaja peab tööandjale ette teada andma, millal ta vaktsineerima läheb ja kui kaua ära on, et tema puudumine ei tuleks tööandjale ootamatult ega segaks ebamõistlikult tööprotsessi. Sageli on tööajast ärakäimised, sh arstil või ka vaktsineerimas käimine reguleeritud tööandja poolt ettevõtte töökorralduse reeglites. Seega tasub need alati üle vaadata.