Lisaks Merko tütarettevõttele tehti sarnane otsus veel kaheksa Läti ehitusettevõtte osas. Küll aga mainis Merko börsiteates, et neile teadaolevalt ei peeta SIA Merksi osaliseks hinnakokkuleppes.

"SIA Merks ja AS Merko Ehitus ei nõustu konkurentsinõukogu otsusega ning plaanivad selle vaidlustada Läti halduskohtus 30 päeva jooksul," teatas Merko. "AS-ile Merko Ehitus valmistab pettumust, et Läti konkurentsiamet on sellise otsuseni jõudnud. Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega. Kontsern järgib kõigil koduturgudel seadusi ja kontsernis kehtestatud ärieetika reegleid ning jätkab koostöös tütarettevõtete juhtkondadega vajalike meetmete rakendamist regulatiivsete riskide vähendamiseks tulevikus."

Tegemist ei ole Merko Läti tütarettevõtte esimese skandaaliga. Vaid poolteist kuud tagasi esitas nende vastu 300 000-eurone hagi ehitusfirma SIA Ostas celtnieks.