Serbia (75%) ja Horvaatia (74%) ettevõtted on enim veendunud, et suurettevõtted peavad arved tasuma õigeaegselt. Balti riikides jääb see näitaja alla Euroopa keskmise, olles 67% Eestis ja Lätis ning 62% Leedus, mis on ühtlasi tabeli väikseim näitaja, teatas Intrum.

Intrumi uuringu kohaselt tasub keskmiselt 29% Euroopa firmadest oma tarnijate arved hiljem, kui neile oleks meeltmööda endale laekuvate maksete puhul. Selles tabelis on esikohal Leedu 38%-ga, järgnevad Iirimaa, Slovakkia, Šveits (35%) ning Eesti (34%). Sloveenia ettevõtetest tasub vaid 23% oma tarnijate arved hiljem, kui nad endale laekuvate maksete puhul normaalseks peavad.

„Kuigi umbes kaks kolmandikku Eesti ettevõtetest usub, et tähtajaliselt sooritatud maksed on tarnijate ja partnerite usalduse säilitamiseks üliolulised, ei toeta maksekäitumine seda alati, osaliselt ka käimasoleva pandeemia tõttu. Samas on suur osa Eesti ettevõtetest (53%) pidanud leppima pikemate maksetähtaegadega, kui on neile vastuvõetav. Kuigi seda esineb vähem kui aasta eest (siis 63%), on see Euroopa keskmisest, 49%-st, kõrgem,” ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Kui 2020. aastal aktsepteeris 43% Euroopa ettevõtetest suurfirmadele esitatavate arvete puhul pikemaid maksetähtaegu, siis nüüd on see määr tõusnud 54%-le. VKE-delt laekuvate maksete puhul on see määr (49%) jäänud eelmise aasta tasemele (47%). Umbes 20% Euroopa ettevõtetest ei ole pikemate maksetähtaegadega nõustunud.

57% Intrumi uuringus osalenud Euroopa vastajate arvates on makromajandusliku ebakindluse suurenemine põhjustanud viimase aasta jooksul tarnijate esitatud arvete maksetähtaegade pikenemist, seda kõige rohkem Slovakkias (63%) ja kõige vähem Portugalis (50%), samas kui Eesti on lähedal Euroopa keskmisele, 56%-le.

Uuringust

Euroopa maksearuanne kirjeldab hilinenud maksete mõju ettevõtete väljavaadetele, kasvule ja arengule. Intrum on kogunud andmeid 11 187 väikeselt, keskmiselt ja suurelt ettevõttelt 29 Euroopa riigis, hõlmates 11 majandussektorit. Küsitlused toimusid ajavahemikus 25. jaanuar - 16. aprill 2021.