Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas juulis 17 miljoni euro võrra, laenuportfell kasvas 47 miljoni euro võrra ning fondide maht 23 miljoni euro võrra. Juulis tegid panga finantsvahendajatest kliendid kokku 1,8 miljonit makset.

Klientide aktiivsus oli juulis endiselt kõrge. Pangaklientide arv kasvas 4000 võrra, sealjuures arveldavate klientide arv 1800 võrra. LHV Noortepanga klientide arv ületas juulis 50 000 piiri ja ettevõtluskonto klientide arv 5000 piiri.

Laenuportfelli kasvust 27 miljonit eurot tulenes ettevõtetele antud laenudest ja 20 miljonit eurot eralaenudest. Krediidikvaliteet püsib hea. Finantsvahendajate hoiused vähenesid kuuga 102 miljoni euro võrra ning hoiuseplatvormide hoiused 8 miljoni euro võrra, samas kui tavaklientide hoiused kasvasid 127 miljoni euro võrra.

Lisaks läks LHV juulis investeerimisteenuse pakkumisel üle uuele välismaaklerile Citigroup Global Markets Europe AG ja langetas pangakaartide vanusepiiri seitsmelt aastalt kuuele.