Riigiasutustele korraldatud reisikorraldusteenuse hankes jaotati riigiasutused nelja ossa. Iga osa eeldatav maksumus oli ligi 1,8 miljoni eurot. Hanke kahes osas oli liisuheitmise teel edukas AS Wris, ühe osa võitis Reisieksperdi AS ja ühe osa AS Baltic Tours.

RTK riigihangete osakonna juhataja Riina Loorpuu sõnul oli eduka pakkumuse valiku aluseks majanduslik soodsus.

„Edukad olid pakkumused, mille maksimaalne teenustasu protsent reisiteenuste maksumusest on madalaim. Et kõikide pakkujate teenustasu määr oli täpselt ühesugune, siis tuli edukas pakkumus välja selgitada liisuheitmise teel,“ selgitas Loorpuu hanke läbiviimise tagamaid.

AS Wris hakkab teenust osutama Maksu- ja tolliametile, rahandusministeeriumile, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusele, ravimiametile, riigi tugiteenuste keskusele, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleile, statistikaametile, tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele, terviseametile ja tööinspektsioonile.

AS Baltic Tours sai uueks lepingupartneriks andmekaitse inspektsioonile, Eesti kohtuekspertiisi instituudile, Harju maakohtule, keskkonnaagentuurile, keskkonnaametile, keskkonnaministeeriumile, keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele, Maa-ametile, registrite ja infosüsteemide keskusele, sihtasutusele Eesti teadusagentuur, Tallinna halduskohtule, Tallinna ringkonnakohtule, Tallinna vanglale, Tartu halduskohtule, Tartu maakohtule, Tartu ringkonnakohtule, Tartu vanglale ja Viru vanglale.

Reisieksperdi AS-i teenindada jäävad Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusamet. Kõikide lepingute kestus on 36 kuud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid