Citadele tellitud uuringust selgus, et 11% Eesti lastevanematest annab koolipäevadel keskmiselt oma lastele alla 1 euro päevas. 26% hinnangul jääb see summa 1-2 euro vahele ning 24% arvates suurusjärku 2-7 eurot. Taskuraha üle 7 euro päevas jagab välja 7% Eesti vanematest. 32% ei osanud hinnata, kui palju nad keskmiselt päevas taskuraha annavad. Eelkõige kasutavad lapsed seda raha koolis toidu/maiustuste ostmiseks.

Baltikumi võrdluses on kõige lahkemad Leedu lapsevanemad, kellest 37% jagab päevas välja taskuraha üle 2 euro. Eestis on see number 31% ning Lätis 34%. Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et antud uuringus on kõige täpsemad andmed just Läti kohta, sest seal ongi komme jagada taskuraha päeva kaupa.

„Eestis ja Leedus ei osanud kõik lapsevanemad täpselt hinnata, palju nad just päevas taskuraha annavad, sest annavad seda näiteks kuu kaupa,“ lausus Hakiainen.

Eestit eristab meie naabritest lisaks see, et siin on lapsevanemad kõige rohkem harjunud taskuraha kandma üle otse oma laste pangaarvele. Eestis eelistab 41% lastevanematest ülekannet ning 33% sularaha. Leedu lapsevanemad on enim harjunud andma taskuraha sulas. Leedus kannab taskuraha otse arvele vaid 20% vastajatest ning sularaha eelistab 55% vanematest.

„Ilmselt on summade kõrval lastevanemate jaoks kõige suuremaks küsimuseks, mis vanusest peaks üldse hakkama taskuraha andma. Üldiselt oleks seda mõistlik teha siis, kui laps hakkab koolis käima ja alustada väikestest summadest, kuna väga noored lapsed ei suuda veel alguses reaalselt eristada, mida tähendab 2 eurot või 5 eurot,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Koolis käies hakatakse aga juba õppima numbreid ja arvutamist ning oma raha aitab õpetada vastutustunnet rahaga ümber käimisel.“

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi juulis. Igas riigis küsitleti ca 1000 inimest.