Suve alguses antud märtsi kuni maikuu piirangute eest antud toetuse kogumaht oli 45,5 miljonit eurot, mille jäägi 8,9 miljoni euro arvelt toetatakse täiendavalt varem toetust saanud ettevõtteid ning lisandub ka uus toetus uutele piirangute ajal tegevust alustanud ettevõtetele.

"Kevadiste piirangute tingimustes läks jaekaubandusel oodatust paremini ja seega oleme täna olukorras, kus mais ja juunis antud turismisektori ja jaekaubandusettevõtete kriisitoetuste vahendid on osaliselt kasutamata. Samas on sektoreid ja ettevõtjaid, kes vajavad endiselt tuge pandeemia tagajärgedega toime tulekuks ning seda on võimalik viimase kriisimeetme nõudeid kohendades teha," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Kriisimeetmete jääk jaotub viieks

Täiendav toetus kogumahus ca 670 000 eurot määratakse eelnevalt juba toetust saanud 48 Terviseameti registri alusel ujulat, veekeskust või basseini valdavatele majutuse ja SPA sihtgrupi ettevõttele ning selleks eraldi taotlust esitama ei pea, väljamakse tehakse augustis. Lisatoetuse saavad ettevõtted seitsme kalendripäeva ulatuses veebruari eest, kuna neile kehtestati piirangud sulgemise näol varem kui teistele sektoritele.

Täiendav toetus antakse ka kevadel toetust saanud 148 turismiettevõttele, kes olid deklareerinud rohkem tööjõumakse kui toetuse andmise ajaks tasunud. Täiendav toetus on ligikaudu 973 000 eurot ning eraldi taotlust selleks esitada ei tule, väljamakse tehakse augustis.

Samuti saavad lisatoetust 700 000 eurot Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu toetatud elamuskeskused, kelle toetust vähendati proportsionaalselt eelarve piiratuse tõttu. Ka selle lisatoetuste saamiseks taotlust esitama ei pea, väljamakse tehakse augustis.

Uue sihtgrupina saavad toetust taotleda uued piirangute ajal tegevust alustanud käibemaksukohustuslasest majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad, kelle esmane käibe deklareerimise aeg Maksu- ja Tolliametile on 2020. aastal või hiljem.

Kokku ligikaudu 300 000 euro ulatuses makstava toetuse saamiseks avab EAS taotlusvooru 17. augustil ja taotlusi saab esitada kuni 25. augustini. Taotlusvooru otsused teeb EAS septembri lõpuks.

Ülejäänud osa toetuste jäägist ehk ligi 6 miljonit eurot saavad kevadel EASist toetust saanud turismiettevõtted, kelle toetusi vähendati eelarve piiratuse tõttu erinevates sihtgruppides ligikaudu poole võrra. Täiendava toetuse saamiseks ettevõtted uut taotlust esitama ei pea, väljamakse tehakse septembri lõpuks.