Eelmise aastaga võrreldes on palgaootus kasvanud 13%, kuid tegemist on eelkõige tervisekriisi alguses toimunud palgaootuse langusest taastumisega. 2019. aastaga võrreldes ei ole töötajate keskmine palgaootus oma praegusel ametikohal suurenenud.

Keskmiselt soovivad töötajad teenida kätte 1723 eurot, mis tähendab endiselt märkimisväärset palgasurvet, sest ootused ületavad reaalselt teenitavat palka pea 400 euroga.

Ligi kolmandikul töötajatel on põhipalk aasta jooksul tõusnud

30% töötajatel on põhipalk aasta jooksul tõusnud, rohkem kui pooltel (56%) ei ole põhipalk muutunud ja vaid 5% koges palgalangust. Uuringus osalenud töötajate keskmine brutotöötasu oli 1655 eurot, mida on 5,7% rohkem kui aasta tagasi.

„Võrreldes eelmise aasta kevadega, mil tervisekriis palgakasvule selgelt pidurit vajutas, on kasv mõnevõrra taastunud, kuid mitte samal tasemel kui 2019. aasta kevadel,“ tõi uuringu põhjal esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et 2019. aasta kevadel oli põhipalk suurenenud rohkem kui pooltel (54%) töötajatel.

Brutotöötasu gruppide järgi on põhipalk sagedamini tõusnud kõrgema palgaga töötajatel. Näiteks 2000 eurot ja rohkem teenivatel töötajatel on pea pooltel (47%) põhipalk aasta jooksul kasvanud. Samas alla 1100 euro teenivatest töötajatest on palk tõusnud vaid viiendikul (19%).

Valdkondade lõikes on põhipalk aasta jooksul tõusnud rohkem kui pooltel (51%) IKT valdkonna töötajatel. Palgatõusust on sagedamini osa saanud ka kvaliteedikontrolli, panganduse ja kindlustuse, juriidika ning tervishoiu valdkondade töötajad.

Sõltumatu uuringufirma Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2021. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitlusele vastas 8963 töötajat ja tööotsijat.