Seetõttu avaldas ettevõte uuendatud 2021. aasta finantsplaani. "Uuendatud finantsplaanis on arvesse võetud esimese poolaasta tegelikke majandustulemusi, prognoos sisaldab aktsiakapitali kaasamise plaani ning LHV Groupi investeeringut Ühendkuningriigi finantsettevõttesse B-North. Samuti arvestab prognoos Ühendkuningriigis asutatava panga asutamiskuludega ja pensionifondidest lahkuvate klientide mõju," märkis LHV börsiteates.

Võrreldes varasema prognoosiga kasvas LHV planeeritav aastatulu 121,5 miljonilt eurolt 131,5 miljonile eurole. Veelgi enam kasvas aga oodatav puhaskasum, mius on nüüd 41,7 miljoni euro asemel 53,8 miljonit eurot.

Seega peaksid LHV tulud võrreldes eelmise aastaga kasvama 27 protsenti ning kasum suisa 35 protsenti.

"Võrreldes veebruaris avaldatud finantsplaaniga on teenustasutulud uues plaanis suuremad eelkõige panga valuutavahetuse ja arvelduste suurema mahu tõttu. Intressitulusid mõjutab positiivselt madalam intressikulu ja finantsvahendajatest klientide hoiuste kasv, negatiivsemalt mõjuvad eeldatust väiksemad tulud eelmistel aastatel soetatud laenuportfellidest. Krediidikahjumid on osutunud plaanitust madalamaks: uues finantsplaanis on tänavune laenude allahindlus 5,6 miljonit eurot väiksem kui veebruari plaanis," seletas pank, kust planeeritust suurem tulu tuleb.

Lisaks on oodatust väiksem ka pensionireformi mõju. ""Eesti majandus on hästi taastunud ning seda on näha ka klientide aktiivsusest. Oleme jätkuvalt kiiresti kasvamas nii klientide arvult kui äritegevuse mahtudelt, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Finantsplaanis oleme enim suurendanud finantsvahendajatega seotud valuutavahetuse ja arvelduste tulusid, kuid prognoosime kõrgemat klientide arvu ning suuremaid laenumahtusid ka Eestis. Seejuures on finantseerimiskulu ja krediidikahjud oodatust madalamad, samamoodi pensionireformi mõju," ütles LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

LHV aktsia on uudise valguses kerkinud 1,43 protsenti, makstes nüüd 35,4 eurot.