Tallink Grupp teatas börsile, et alustab tänasest, 18. augustist 2021.a ettevõtte aktsiate avalikku pakkumist. Ettevõtte aktsiaid on võimalik märkida nii tänasel ligi 30 000 Tallinki investoril kui ka kõigil teistel investeerimishuvilistel kuni 1. septembrini 2021.a (k.a.).

Avalik pakkumine viiakse läbi üheaegselt Eestis ja Soomes vastavalt Eesti Finantsinspektsiooni poolt esmaspäeval, 16. augustil heaks kiidetud ning täna avaldatud prospektile. Kinnitatud prospekt on avaldatud Tallink Grupi veebilehel.

Avaliku pakkumise raames pakub ettevõte ühtekokku 66 988 204 nimiväärtuseta lihtaktsiat, väljalaskehinnaga 0,47 eurot ühe aktsia kohta, mis vastab aktsia arvestuslikule väärtusele, st aktsiad lastakse välja ilma ülekursita. Avaliku pakkumisega plaanib ettevõte suurendada kontserni aktsiakapitali kuni 31,5 miljoni euro võrra. Uute aktsiate märkimise eesõigus on ettevõtte olemasolevatel aktsionäridel.

Märkimisele ei ole kehtestatud piirsummasid – märkida võib ka vähem või rohkem, kui on aktsionäril eelisõiguseid. Märkimise eelisõigus annab olemasolevale AS-i Tallink Grupp aktsionärile õiguse aktsiate märkimise esimese ringi jaotuse tulemusel saada oma märkimisõigust kasutades üks aktsia olemasoleva kümne aktsia eest. Arvesse läheb tema olemasolev osalus ettevõttes 17.augusti seisuga. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra.

„Tallink Grupp on viimase 17 kuu jooksul aktiivselt tegelenud ettevõtte majandusliku olukorra stabiliseerimisega ülimalt keerulistest tingimustes ning suure töö tulemusena ja heade partnerite kaasabil oleme tänaseks suutnud tagada ettevõttele tugeva likviidsuspuhvri jätkuvalt väljakutseterohke aja üle elamiseks. Meie positsioon on olusid arvesse võttes stabiilne, kuid tegeleme jätkuvalt selle nimel, et ettevõtte jätkusuutlikkust veelgi kindlustada. Alanud aktsiate avalik pakkumine on järgmine ja oluline samm meie ettevõtte kapitalistruktuuri parandamiseks ja likviidsuspuhvri suurendamiseks,“ kommenteeris avalikku pakkumist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.