"Oma Ehitaja ehitas Riigi Kinnisvara AS-iga sõlmitud töövõtulepingu kohaselt terviseameti hoone 2016. aastal. Valminud hoone anti tellijale üle 2017. aasta alguses. Ehitustööd teostati vastavalt tellija poolt üle antud projektdokumentatsioonile," selgitas Fridolin teates.

Tema sõnul on Oma Ehitaja täitnud oma lepingulised kohustused tähtaegselt ning vastavuses tellija soovidega. Ettevõttele teadaolevalt on hoone ja sellesse rajatud süsteemid kuni käesoleval suvel toimunud kahetsusväärsele juhtumile funktsioneerinud häireteta.

"Meile on hetkel üllatuseks suvise õnnetuse seostamine Oma Ehitajaga. Tutvume tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti raportiga ja otsustame seejärel edasise tegevuse." lisas ta.

Täna ilmus terviseameti külmladude raport, mille eesmärk oli välja selgitada asjaolud, mis viisid külmlao rikkeni. Siiski ei selgitatud välja, kes oli superadministraator, kes külmlao süsteeme muutis. Riigisekretär Taimar Peterkop nentis, et lati alt mindi väga paljudes etappides, kirjutab Delfi.

Raportist ei selgu, kes oli see töötaja, kes külmladude süsteeme muutis ja sellega temperatuuri kõikumise tekitas. "Temperatuuri tõusu külmaruumides tuvastasid selleks ette nähtud ja dubleeritud monitooringu- ja teavitussüsteemid. Kuid protseduurireeglid oli puudulikud ja Riigi Kinnisvara AS-i teostatud ebaõnnestunud nimeserveri vahetuse ja terviseameti puuduliku kvaliteedisüsteemi koostoimel ei jõudnud adressaatideni," seisab raportis. Külmladude rikke põhjustasid suure tõenäosusega hoone projekteerimisel ja ehitamisel tehtud vead, mis avaldusid pikemat aega kestnud kuumaperioodi jooksul.