Koroonaajastu on kaasa toonud üle-eestilise maa tehingute arvu kasvu. Üha enam ostetakse maatükke aga just keskustest välja, kirjeldab Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder.

„Lisaks asukohale ja juurdepääsutee olemasolule on kolmandaks ehituseks sobiliku maa väärtuse komponendiks tehnovõrkudega varustatus ning nendega liitumise kulu. Hajaasustusse maad ostes tasub kõigepealt uurida elektriliitumise tingimusi, kuid muidugi tasuks kontrollida ka teisi tehnovõrke või nende rajamise tingimusi,“ soovitab Teder.

Teder selgitas, et kõige kulukamaks võib kujuneda just elektriliitumine, sest kui puudub võimalus liituda ampritasuga, siis võib kulu muutuda maa hinnast isegi kõrgemaks. Tema sõnul tuleneb see erinevatest liitumistingimustest, mis omakorda sõltuvad peamiselt alajaama kaugusest ja kavandatava peakaitsme suurusest. Kui maatüki liitumispunkt asub alajaamast kuni 400 meetri kaugusel, arvutatakse liitumistasu tavatingimustel ehk 156 eurot ampri kohta.

Kui aga liitumispunkt asub alajaamast kaugemal kui 400 meetrit, kujuneb liitumistasu tegelike kulude alusel. Tegelikud kulud kujunevad ehitushindade alusel ja kipuvad reeglina väga kõrgeks minema võrreldes tavaliitumistega.

"Muidugi on hajaasustuses alternatiiviks ka päikeseenergia kasutamine, kuid see süsteem on ebamugavam, võib vajada talveperioodil lisageneraatorit ja võib muutuda ikka üsna kalliks," lisasid nad.

Näide võimalike kulude kohta ligi 25A peakaitsmega elamu elektriliitumise puhul

Alajaam liitumispunktist kuni 400 meetri kaugusel 3900 eurot

Alajaam liitumispunktist ca 1000 meetri kaugusel 56 000 eurot

Päiksepaneelide täielik off-grid lahendus 31 000 eurot

„Nagu tulemustest näha, on kulude vahe enam kui kümnekordne ja kulud võivad seega kergelt ületada ka maa väärtust, sest mitte iga krunt ei maksa kümneid tuhandeid eurosid,“ tõdes Teder.