Iru elektrijaama jäätmeplokis põletatakse aastas ligi 250 000 tonni segaolmejäätmeid, mille abil toodetakse soojusenergiat Tallinna kütmiseks.

Eesti Energia taastuvenergia üksuse Enefit Greeni juhatuse esimehe Veiko Räime hinnangul Iru jaama prügita jäämine jäätmeimpordi lõpetamisel ei ähvarda. Eestis nähakse tõusutrendi ringlussevõtul ning jäätmetekkel.

"Eelmise aasta importjäätmete osakaal oli 14 protsenti ehk ca 40 tuhat tonni, sel aastal on see kaks korda vähenenud. 2022. aastaks me ei näe, et importjäätmed üldse Irusse jõuaksid," ütles Räim. "Kõik on asendunud kodumaiste jäätmetega, põhiliselt Tallinna jäätmetega."

Kolm aastat tagasi võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse, mille kohaselt peavad liikmesriigid olmejäätmete korduskasutamise ja ringlussevõtu 2025. aastaks viima 55 protsendini.

Eestisse imporditakse jäätmeid põhiliselt naabrusriikidest, et tarnel tekkiv saaste jalajälg võimalikult väike hoida.