Ehitusettevõtted ehitasid kokku 921 miljoni euro eest, sellest hooneid 640 miljoni ja rajatisi 281 miljoni euro eest. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes ehitati hooneid 20% ja rajatisi (teid, sildu, sadamaid, magistraaltorustikke, side- ja elektriliine, spordiväljakuid jms) 10% rohkem.

„Ehitusturu teise kvartali kasv on mõjutatud nii eelmise aasta madalast võrdlusbaasist kui ka viimaste aastate suuremast materjalide hinnatõusust. Võib öelda, et ehitusturg liigub praegu 2019. aasta tasemel," selgitas statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar.

Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude suurenemine, mis tulenes nii uusehitistest kui ka remondi- ja rekonstrueerimistöödest. Rajatiste mahtude kasv oli aga eelkõige seotud remondi- ja rekonstrueerimistöödega.

Välismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete mahud jäid eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes praktiliselt samale tasemele, seal vähenes hoonete ja suurenes rajatiste ehitamine. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahus oli 4%, aasta varem aga 5%.

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 1668 uut eluruumi ehk ligi neljandiku võrra vähem kui aasta varem. Suurem osa valminud eluruumidest asuvad Tallinnas, järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa.

Nõudlus uute eluruumide järele püsib. Ehitusluba väljastati 2099 eluruumi ehitamiseks, mida on 12% rohkem kui aasta varem. Endiselt oli eelistatuim elamutüüp korterelamu.

Kasutusse lubati 242 mitteelamut kasuliku pinnaga 107 300 ruutmeetrit. Enim lisandus uut lao-, tööstus- ja spordihoonete pinda. Võrreldes mullusega vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.