„Lisaks täna juba makstud kriisitoetustele plaanime eraldada turismiettevõtetele veel ligikaudu 14 miljonit eurot," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. „Eesmärk on aidata sektoril tuua turule eristuvaid, külastajasõbralikke ja rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelisi turismitooteid, mida toetab juurde kuuluv tugev turundusplaan," lisas ta.

Toetuse suurus on 20 000 kuni 200 000 eurot ühe taotluse kohta ning toetuse määr on maksimaalselt 70 protsenti taotlusest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab taotlusvooru prognoositavalt septembris või oktoobris, taotlused tuleb esitada hiljemalt detsembri keskpaigaks ja otsused saavad teatavaks veebruari jooksul.

Sutt sõnas, et nii nagu enamikku teisi majandusharusid, ootab ka turismi ees kohandumine ja uute teenuste leidmine. „Kui seni keskendusime toetustega kahjude hüvitamisele, siis nüüd anname uue hoo turismisektori tulevikuteenustele, digitaliseerimisele ja keskkonnahoidlikkusele. Tahame, et välisturistid viibiks meil kauem läbi mõtestatud külastajateekonna," lausus minister.

Turismivaldkond on suurim COVID-19 kriisi ja rahvusvaheliste piirangute tõttu negatiivset mõju kogenud sektor, mis omakorda mõjutab paljude teiste majandusharude nõudlust. COVID-19 tõttu vähenes tarbimine turismile omastes majandusharudes enam kui poole võrra. „Paljud ettevõtted on kaotanud oma käibe ja inimesed töö. Nüüd on aeg mõelda tulevikule, kuidas turbulentsidele tugevamini vastu panna," lisas Sutt.

Turismisektori tootearenduse toetus on osa Euroopa Liidu kiire kriisiabi REACT-EU rahast, mis suunatakse sektori arenguks koroonakriisist väljumisel. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Seni on riik suunanud läbi erinevate COVID kriisitoetuste turismisektorile EASi kaudu 77 miljonit eurot.