Kõige enam sooviksid Eesti vastajad soetada endale oma kodu (38%), populaarne soov oli ka olemasoleva kodu remontimine, mida soovisid teha ligi kolmandik Balti riikide vastajatest. Uuringu kohaselt on kodu remontimine tähtsam üle 50-aastastele elanikele. Sageduselt kolmas vastus Läti (31%) ja Eesti (26%) vastajate seas oli reisimine ning nii vastasid enamasti alla 30-aastased noored. Seevastu Leedu elanikud eelistaksid soetada uue auto.

Ligi poolte Balti riikide elanike kohaselt on nende eesmärkide täitmiseks vaja rohkem kui 20 000 eurot.

„Selle aasta esimese poole lõpus küündis Balti riikide elanikele eri eesmärkide täitmiseks väljastatud laenude maht 5,5 miljardi euroni. Loomulikult moodustavad sellest lõviosa kodulaenud, mida oleme kõige rohkem rahastanud. Inimesed, kes soovivad viia ellu oma plaane, laenavad aktiivselt raha ka teistel eesmärkidel: auto ostmiseks, kinnisvara parandamiseks, remondiks või maamaja soetamiseks. Kui unistuse jaoks on vaja lisarahastust, tuleks ennekõike hinnata hoolega oma rahalisi võimalusi," rääkis Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Balti riikide elanikud kasutaksid lisaraha ka tervise parandamiseks (20%), suvila või puhkemaja ostmiseks (15%) ja hobidesse investeerimiseks (11%).

Luminori küsitluses osales 3003 Baltimaade elanikku vanuses 18-74 eluaastat.