Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos ettevõtjate ja koostööpartneritega 2021/2022 ärihooaja Eesti Vabaõhumuuseumis. Traditsiooniliselt pidas ärihooaja avakõne kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman, kes oma kõnes tõi välja, et Eesti ettevõtjatel on hetkel lisaks tervisekriisile kolm suurt väljakutset: kliima- ja rohepöörde temaatika, maksukeskkonna säilimine ja kolmandaks jätkuv võitlus kasvava bürokraatia vastu.

„Eelmisel aastal Tapal olles sai räägitud, et ebakindlus püsib ning valmis tuleb olla töötuse kasvuks ning võimalikuks pankrottide laineks. Õnneks on seni läinud kardetust paremini. Mustemad stsenaariumid pole realiseerunud ning kuigi sektoriti väga ebaühtlaselt, on olukord majanduses tervikuna võrdlemisi hea. Kuid nagu ikka, ei tähenda tänane pilt seda, et homme oleks ilmtingimata sama või parem. Ebakindlus on jätkuvalt suur nii meil kui maailmas, nii viirust kui globaalseid kaubandustingimusi ja rahvusvahelist olukorda arvestades," alustas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman oma kõnet.

Lumani sõnul on Eesti ettevõtjatel hetkel vähemalt 3 suurt väljakutset. Esimeseks neist on kliima- ja rohepöördega seonduv, sest paratamatult nii Euroopas kui maailmas, nendel ettekäänetel järgnevate aastate jooksul jagatakse ümber suuri summasid. „Eestil oleks rumal jätta need võimalused kasutamata. Paratamatult tuleb sellega arvestada tulevikuplaane tehes ning ei saa kindel olla, et poliitilised otsused ettevõtjate jaoks kõige positiivsemad on. Kuid see risk on teatavasti alati," lausus Luman.

„Teiseks väljakutseks on maksukeskkond ja selle püsimine ettevõtlust motiveerivana. Pole saladus, et meie ettevõtete tulumaksusüsteem on oma erilisuses ja lihtsuses olnud alati midagi sellist, millest klassikalise ja vanamoodsa süsteemiga harjunud riigid ja poliitikud aru ei taha saada ning seetõttu ongi lihtsam olnud öelda, et tehke korda," sõnas Luman ning täiendas, et meie maksusüsteem on tegelikult täiesti korras ja ettevõtted maksavad tulumaksu täiesti võrreldaval tasemel enamike lääneriikidega. „Leian, et meie kõigi töö, alates poliitikutest, peab olema täna seista selle eest, et vaatamata OECD või mistahes muude organisatsioonide või riikide soovidele, oleks meil võimalik ettevõtete tulumaksusüsteem põhimõtteliselt säilitada tänasel kujul," lisas ta.

Kolmanda väljakutsena tõi Luman välja võitluse kasvava bürokraatia ja riigi sekkumise vastu. Õigusloome maht on viimastel aastatel kasvanud oluliselt ning eelnõude arv, mida tuli kojas veel mõned aastad tagasi läbi töötada terve aasta jooksul, on tänavusel aastal juba täis - kaheksa kuuga on kaubanduskoda saatnud välja 125 kirjalikku arvamust. „Näeme kaubanduskojas seda iga päev, kuidas jätkuvalt soovitakse seaduse jõul kõiki õnnelikuks teha ja kõik mured lahendada, vähendades nii samm-sammult igaühe enda vastutust ja motivatsiooni iseseisvalt mõelda.

Teovõimeliselt inimeselt ei tohi võtta ära vastutust iseseisvalt oma huvide ja heaolu eest seista, sõltumata sellest, kas ollakse parajasti ettevõtja, palgatöötaja või mõnes muus rollis," rõhutas Luman ning lisas, et selline teguviis loob ainult üksnes õpitud abitust ja laiskust. „Püüdkem ettevõtjatena sellele jätkuvalt vastu seista ning meelde tuletada, et igaühe heaolu peab algama ikka igaühe enda käitumisest. Kui ettevõtjad sellele tähelepanu ei juhi, siis ei maksa seda loota ka mujalt," sõnas ta.