"Palun linna nimel vabandust inimestelt, kes läksid heas usus droonide vaatemängu vaatama või populaarse artisti kontserti nautima ja sattusid üritusele, mille korraldaja ei suutnud tagada külaliste turvalisust ja vajalikku korda. Tallinnas kehtivad avalike ürituste korraldamiseks ja heakorra tagamiseks regulatsioonid, mida selle ürituse korraldaja kahjuks ei järginud," teatas Lello.

Linnakantseleile esitatud avaliku ürituse loa taotluses küsiti luba 30-minutise droonide ilutulestiku korraldamiseks 27. augustil kell 21.30-22.00 koos vaatajatega, keda pidi olema kuni 3000. Droone vaatav publik pidi Linnahalli katusel olema pool tundi.

Kontserdi korraldamiseks Linnahalli katusel ega lava paigutamiseks luba ega kooskõlastust ei küsitud. Ilma loata ei tohi avalikus kohas kontserti korraldada. Nii Linnakantselei, politsei kui ka Päästeamet ja teised ametkonnad andsid kooskõlastuse teadmisega, et tegemist on ainult droonide ilutulestikuga, mitte kontserdiga, millele tantsides kaasa elatakse.

Ürituse loa taotleja esitas Linnakantseleile eksitavat infot nagu oleks Linnahall 3000 osalejaga ürituse kooskõlastanud. Praeguseks on välja tulnud, et Linnahallilt küsiti kooskõlastust Linnahalli katusele kuni 1000 ilutulestiku pealvaataja lubamise kohta. Tegelikult korraldati populaarse esinejaga kontsert, kuhu tuli palju rohkem rahvast. Kontsert algas enne kella 21.30, selle korraldamiseks puudus luba ja seega oli kontserdi korraldamine ebaseaduslik.

"Eksitava info esitamine avaliku ürituse loa taotluses on lubamatu ja võib seada ohtu üritusele tulnud inimesed. Õnneks sel korral keegi viga ei saanud. Kahju, et toreda elamuse asemel tekitas ürituse korraldaja nii palju segadust ja pahameelt," lõpetas Lello.