Täna on Eestis tööhõive määr umbes 65%, mis on ca 640 000 inimest. Ja kuigi koroonaviiruse pandeemia tabas majandust ja suurendas töötute arvu, kasvas IKT valdkonna töötajate arv aastaga 0,5%. Veel 2014. aastal moodustasid nad 3,9% kõigist hõivatutest, aga täna juba 6,5% ehk umbes 41 000 inimest. Ukrainas edukat äri ajava Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimehe sõnul päästab just IT Eestit ja võimaldab tal kriisist väljuda ühena esimeste seas Euroopas.

„Eesti majandus näitab häid tulemusi kriisi ületamisel. Olulist rolli selles mängivad tööstus ning infotehnoloogia ja side valdkond, mille lisandväärtus kasvab igal aastal keskmiselt 30%. Samuti on kasvanud IT-spetsialistide arv, mis tähendab uusi töökohti ja kodanike sissetulekute kasvu,“ ütleb Artem Umanets RIA.com Marketplaces’ist.

Ka Lätis kasvab IKT segmendis hõivatute arv. Veel 2014. aastal oli neid vaid 2,5% kõigist hõivatustest, aga 2020. aastal juba 3,7%. Läti ametliku statistika andmetel oli 2021. aasta juuni lõpus riigis 853 000 hõivatut. See tähendab, et IKT-s töötab üle 31 000 inimese.

„Kaks aastat tagasi võttis Läti eesmärgiks Eesti edestamise IT-alal. 2014. aastast on IKT-s hõivatud inimeste arv olnud samal tasemel, kuid alates 2019. aastast algas korralik kasv. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et paljud IT-spetsialistid hakkasid eluks ja töötamiseks just seda riiki valima, saades Läti valitsuselt erinevaid hüvesid. See suundumus jätkub ka tulevikus ning Eesti võib kaotada oma juhtpositsiooni arenenud IT-riikide seas,“ hoiatab Artem Umanets RIA.com Marketplaces’ist.

2014. aastal oli Leedu vastav näitaja veelgi väiksem – 1,7%, kuid seitsme aastaga suutis see tõusta 3,3%-ni kõigist hõivatutest.

„Suvehooaja alguses töötas Leedus ligi 1,4 miljonit inimest. Ja kui võrdleme kolme riiki, on IKT-sektoriga seotud spetsialiste Leedus rohkem kui Eestis või Lätis, ligi 47 000. Leedu kasvab selles segmendis aeglaselt, kuid kindlalt ning võib naaberriikidele konkurentsi tekitada,“ ütleb Umanets.

Soome ja Rootsi juhivad IKT-s hõivatuse Euroopa edetabelit

Veel 2019. aastal moodustasid IKT-spetsialistid kõikidest Euroopa töötajatest 3,9%. Juba 2020. aastal on see näitaja kasvanud 4,3%-ni, keskmine kasvumäär on 7,5% aastas.

Kui analüüsida IKT-spetsialistide osakaalu riikide kaupa, siis praegu on selles valdkonnas kõrgeim tööhõive osakaal Soomes (7,6%) ja Rootsis (7,5%). Samuti on suur osakaal Eestis, Luksemburgis, Hollandis, Iirimaal ja Taanis, ulatudes üle 5%. Madalaim näitaja on Kreekas (2%) ja Rumeenias (2,4%). Sellest räägib Eurostati aruanne.

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ haldab juhtivat Ukraina kinnisvaraportaali DOM.RIA.com, aga ka suurimat Ukraina automüügiportaali AUTO.RIA.com. Alates 2018. aastast on ettevõte Eesti e-kaubanduse liidu liige ning alates 2020. aastast Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu ITL liige.