Augusti alguses jõudsid ehituslepinguni Kohila vallas asuvad Loone ökodukt ja Künka tee viadukt ning Tagadi tee viadukt. Viimasel paaril nädalal on saanud allkirjad alla ka järgmistele ehituslepingutele, mille kohaselt hakatakse juba lähiajal ehitama Rail Baltica põhitrassi ületavaid Urge ja Kalevi ökodukte. Mõlemad rajatised asuvad Rapla maakonnas.

Urge ökodukti ehitamiseks sõlmiti leping ehitusettevõttega GRK Infra ning ökodukti ehitusmaksumuseks on 4 761 674 eurot (+KM). Ehitus peab valmima 2022. aasta lõpuks.

Kalevi ökodukti ehitamiseks sõlmiti leping AS TREV-2 Grupp, kelle ehitada on Rapla maakonnas ka Tagadi viadukt. Kalevi ökodukti ehitusmaksumuseks on 4 549 950 eurot (+KM). Ehitus peab valmima 2022. aasta lõpuks.

„Oleme nüüdseks sõlminud neli lepingut Rail Baltica ristumiste ehitamiseks ning loodame järgmiste ehitushangetega samuti tempokalt edasi liikuda. Juba hiljemalt oktoobris võiks teada olla ka ettevõte, kes hakkab Rail Baltica ja Tartu maantee ristumiskohas rajama Assaku viadukti, selle aasta esimest Rail Baltica põhitrassi objekti Harju maakonnas. Selle viadukti ehitust hangime koostöös Transpordiametiga,“ sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

„Oleme Rail Baltica hankeid kaua oodanud ning selle esimese lepingu sõlmimisega väga rahul. Anname endale aru lepingu täitmise tähtsusest ja tunneme kindlasti vastutust, siiski suudame selle rajatise õigeaegselt ning kvaliteetselt tellijale loovutada. Ootame järgnevaid hankeid ning loodame peatselt Rail Baltica lepingutega oma portfelli suurendada,“ lausus Urge ökodukti ehitama hakkava GRK Infra AS tegevjuht Tarvi Kliimask.

Urge ja Kalevi ökodukt

Urge ökodukt asub Urge külas, kus raudtee läbib loomastiku rände osas tundlikku piirkonda. Ökodukti eesmärk on tagada rohevõrgustiku sidusus ja võimaldada loomade liikumist üle kavandatava raudtee. Urge ökodukt on eelkõige suunatud suurtele-, keskmise suurusega ja väikestele imetajatele, puudel elavatele imetajatele ja nahkhiirtele. Ökodukt on raudbetoonist tunnel, mis ehitatakse raudtee kohale, kaetakse pinnasega ja haljastusega. Ökodukti loomade ülepääsu laius on 50-60m. Ökoduktile rajatakse taimestiku kooslus, mis on omane kohalikule piirkonnale ja harjumuspärane piirkonnas esinevatele loomadele.

Kalevi ökodukt asub Rapla linnast umbes 4 km kaugusel Alu-Metsküla ja Kalevi asulate lähedal. Ökodukti eesmärk on tagada rohevõrgustiku sidusus ja võimaldada loomade liikumist üle Rail Baltica raudtee. Kalevi ökodukti põhieesmärk on tagada looduslike koridoride pidevus suurte metsloomaliikide nagu põtrade ja metssigade ning ka metskitsede ja ilveste jaoks. Kalevi ökodukti ülekäigu minimaalne laius on 75 m.