Aegunud paberimajandusest moodsasse digisüsteemi

eHariduse meeskond võttis seitse aastat tagasi ette monumentaalse arendusteekonna eesmärgiga luua infosüsteem Eesti haridusasutustele. Tõuke sellele teekonnale asumiseks andis isiklik vajadus: lasteaiast info saamine oli aeganõudev ja tülikas, info liikumine oli lünklik ja ebaühtlane. eHariduse tegus neljaliikmeline meeskond otsustas anda oma panuse, et tõsta lasteaedade ja hiljem ka hoolekandeasutuste vanamoodne paberimajandus kaasaegsesse infosüsteemi.

eLasteaia ja Digise loomine sai teoks tänu koostööle lasteasutuste, pedagoogide ja teiste toetajatega. eLasteaed on veebikeskkond, mille eesmärk on lihtsustada õpetaja igapäevast tööd ning parandada lasteaia ja kodu vahelist suhtlust,“ selgitab eHariduse asutajaliige ja tootejuht Marko Praakli. „Pakume tarkvara alusharidusasutustele (lasteaiad), asenduskodudele (lastekodud) ja turvakodudele ning tulevikus ka rehabilitatsiooniasutustele. Kuna meie tuumiksüsteem on piisavalt paindlik, saame kerge vaevaga erinevatele asutustele erilahendusi pakkuda. Peamine eesmärk on kaotada ära paberihunnikud laualt ning teha tööd arvutist ja nutiseadmetest,“ räägib tootejuht infosüsteemi tugevustest ja eesmärkidest.

Loodud infosüsteemid võtavad pedagoogidelt ja teistelt lasteasutuste töötajatelt ära suure töömahu. Tugisüsteemina täidab tarkvara asendamatu abilise rolli nagu administraator, assistent, majandusjuhataja ja arhivaar üheskoos. Sujuvalt tehtud igapäevase infohalduse kõrvalt jääb õpetajatel ja kasvatajatel rohkem aega tegeleda kvaliteetse põhitööga. Pedagoogid on rahul ning lapsed on rõõmsad ja hästi hoitud.

eHariduse infosüsteeme kasutab praeguseks üle 100 000 sidusrühma liikme: lasteaedade ja hoolekandeasutuste töötajad, omavalitsuste ametnikud, lapsevanemad, liidestust kasutavate veebilehtede külastajad. Kvaliteetselt organiseeritud infovahetusest saab kasu suur hulk ühiskonna liikmeid, kelle jaoks muudavad eLasteaed ja Digis töö- ja elukorralduse digiajastule omaselt tõhusaks, kiireks ning mugavaks. Lisaks annab infosüsteemi kasutamine mastaapse ressursisäästu: varem paberile trükitud info seisab nüüd serveritel ja on „pilve“ kaudu igal ajal ligipääsetav.

Kliendi vajadustest lähtuv paindlik lähenemine tõi edu

Infosüsteemi rakendamine on asutuste jaoks paindlik: kasutusele võetakse vaid vajalikud moodulid. Sellest lähtuvalt arvestatakse ka teenuse kasutustasu paindlikult. Tarkvara kohandamise ja juurutamise perioodil on eHariduse tiim kliendiga tihedas kontaktis ning hoolitseb selle eest, et kõik sujuks ja asutus saaks uuendusest maksimaalselt kasu.

eLasteaia partnerid on Eesti Lasteaednike Liit ning Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus. „Meie jaoks on oluline hoida häid sõbrasuhteid klientidega, nende vajadused ära kuulata ja lahendused teostada. Eesti Lasteaednike Liit on aidanud meil jõuda kõigi lasteaedadeni ja teha asutuste seas teavitustööd digitaalsete võimaluste teemal. Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendusega algas koostöö aastaid tagasi. Ka nemad soovisid paberimajandusest loobuda ja teha igapäevast tööd digitaalselt ja innovatiivselt. Nii sündis Digise infosüsteem. Kohendasime meie senise infosüsteemi vastavalt hoolekandeasutuste vajadustele ja üsna kiirelt võeti see asenduskodudes ja hiljem ka laste turvakeskustes kasutusse,“ selgitab Marko Praakli.


eHariduse arendustiim ja nende loodud keskkond on saanud kiita kõigilt kasutajatelt: nii asutuste töötajatelt, ametnikelt kui ka lapsevanematelt. „Väga sõbralik ja abivalmis meeskond! Kasutajatugi toimib hästi ja kui nad ei vasta, siis helistavad tagasi,“ ütleb Tallinna Mesimummu lasteaia esindaja. „eLasteaia meeskond areneb väga kiiresti ja kogu töömahtu arvesse võttes lahendatakse probleemid suhteliselt ruttu,“ jagab kogemusi Soinaste Laululinnu lasteaia töötaja. „Kiire ja mugav,“ kinnitab Tallinna Komeedi lasteaia õpetaja. „Tore lugu on jagada ühe lasteaia argipäevast, mis tänu eLasteaiale muutus sujuvaks, mugavaks ja inimsõbralikuks. Laps mängis õues poriga ja tegi riided märjaks. Õpetaja saatis infosüsteemi kaudu teate lapsevanemale, kes tõi lapsele uued puhtad riided,“ jagab tootejuht praktilist kogemust infosüsteemi väärtusest.

„eHariduse tehniline tugi on suurepärane, me kuulame alati kliendi mure ära ja mõtleme kaasa, peame plaani ja rõõmustame nendega koos. See on meie tugevus: kliendiga suhtlemine ja sõprussidemete hoidmine. Lühidalt meie põhiväärtusi ja taotlusi sõnastades: konkreetsus, kokkulepetest kinnipidamine, harmoonia,“ jagab Marko Praakli võtmesõnu edukaks kasvamise teekonnalt.

Jaga
Kommentaarid