„Hetkel me täpset kulunumbrit veel ei tea, rahandusministeerium kogub esmalt andmed vaktsineerimise kulude väljaselgitamiseks omavalitsustelt kokku,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Omavalitsused on riigile vaktsineerimise korraldamisel headeks partneriteks ning hüvitame neile sellega kaasnevad otsesed ja vahetud lisakulud. Lisan, et raha ei ole ette nähtud nn vaktsineerima meelitamise auhindade loosimise katteks,“ märkis minister.

Hüvitis määratakse omavalitsuste endi esitatud andmete alusel, hüvitamisele kuuluvad alates 1. septembrist tehtavad kulud kuni käesoleva aasta lõpuni. Sellised kulud on vaktsineerimise korraldamisega otseselt ja vahetult seotud väljaminekud nagu tööjõu, ruumide, transpordi, teavituse jne kulud. Tehtud kulude kohta esitavad omavalitsused andmed detsembri alguseks.

Vaktsineerimiskulud hüvitatakse valitsuse reservist.

Kohalike omavalitsuste lõikes on täiskasvanute vaktsineerituse tase täna erinev. Riigi eesmärk on saavutada 2021. aasta sügisel Eesti täiskasvanud elanikkonnas vähemalt ühe doosiga vaktsineeritute osas 70% hõlmatus.