„Otsustasime tekkinud olukorra päris algusesse tagasi pöörata ja teeme seda prokuratuuri ning finantsinspektsiooni teadmisel. Investorid saavad raha tootluseta tagasi ja pensioniraha saajatele ei arvestata teenustasu, et ei tekiks ühtegi tõlgendust näiteks investeerimisteenuse või krediidivahenduse suunas,“ kommenteeris Vabaks OÜ juhatuse esimees Marko Vaik. „Mõistlik oli langetada selline otsus, et vältida lõputut ootamist. Tegime otsuse, kuna plaanitud ärimudelit ja ettevõtte tegevust ei olnud võimalik tekkinud olukorras arendada ja peame jätkuvalt oluliseks enda puhast renomeed. Ühtlasi vabandame veelkord oma klientide ees.“

Vaik lisas, et portaali kaudu raha saanud peavad tagastama sama summa, mis neile varem kätte anti ning selle üle on range järelevalve. „Portaali kaudu sai raha 20 inimest, investeeringu tegid 130 investorit, klientidelt laekub suurusjärgus 82 000 eurot,“ märkis Vaik.

„Lähtusime PwC Legal õigusnõust, mille kohaselt oli Vabaksi ärimudel Eestis ainulaadne, polnud õiguslikult reguleeritud ja ei vajanud seetõttu finantsinspektsioonilt tegevusluba. Lisaks oli saadud õigusnõu kohaselt pensionisaaja nõue pensionifondi vastu loovutatav,“ ütles Vaik.

Vabaks.ee asutati pensioniraha vabastamise platvormina, mis tõi kokku teisest sambast väljuda soovijad ja investorid. Investorid said seejuures osta pensioniosakute väljamaksmisest tuleneva nõudeõiguse.

Politsei teatel esitas finantsinspektsioon mai alguses riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahenduse teenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud. Samuti puudub tegevusluba investeerimisteenuse pakkumiseks. Investeerimiskelmuse kahtlus on tõusetunud, sest äriühing on avalikkusele esitanud eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta.

27. mail peeti kahtlustatavatena kinni vabaks.ee asutajad Marko Vaik ning Ahto Aava. Politseinikud viivad hetkel läbi menetlustoiminguid. Tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatakse lisaks neile ka Vabaks OÜ-d, kirjutab Ekspress.