Startup Estonia juht Eve Peeterson selgitas, et Startup Estonia poolt hallatavas andmebaasis jagunevad start-up-viisa staatusega iduettevõtted kahte gruppi: välismaalaste poolt asutatud ettevõtted ning välismaalt talendi toomiseks viisa staatuse taotlenud ja saanud iduettevõtted. “Alates start-up-viisa programmi algusest 2017. aastal on välismaalased Eestis asutanud 242 iduettevõtet ehk umbes 20% Eestis tegutsevatest iduettevõtetest. Selle aasta esimesel poolaastal on välismaalased loonud 13 uut ettevõtet,” sõnas Peeterson.

Start-up-viisa programmi abiga asutatud ettevõtetes töötab kokku 267 inimest ning võrreldes 2020. aasta esimese poolaastaga on töötajate arv neis kasvanud 10%. Start-up-viisa programmiga asutatud iduettevõtetes makstakse keskmiselt 2362 eurot töötasu.

Tähtajalisi elamislube ja viisasid on sellel aastal väljastatud 92. Enamik iduettevõtete asutajaid on Eestisse tulnud Venemaalt, Iraanist ja Valgevenest. “Valgevene ei ole varem riikide esikolmiku hulka kuulunud, kuid keeruline olukord riigis paneb sealsed asutajad ja talendid vaatama ka Eesti poole. Paraku on nende esimeseks valikuks siiski geograafiliselt lähemal asuvad riigid nagu Poola, Saksamaa ja Leedu,” lisas Peeterson.

Suurim start-up-viisa programmiga asutatud tööandja teise kvartali lõpu seisuga oli Glia (SaleMove), kus töötas 76 inimest. Suurim tööjõumaksude maksja oli samuti Glia, tasudes kokku 0,7 miljonit eurot tööjõumakse ning sellele järgnesid CyberCube Analytics Digital (0,3 miljonit eurot, Guardarian (0,1 miljonit eurot) ja Evocon (0,1 miljonit eurot).

Suurima käibega iduettevõtted olid selle aasta kahe esimese kvartali lõpu seisuga taaskord Glia (2,5 miljonit eurot), Guardarian (1,3 miljonit eurot) ja Apptastic (1,2 miljonit eurot). Tegemist on käibemaksukohustuslase käibedeklaratsioonide alusel esitatud ning maksu- ja tolliameti poolt avaldatud käivete andmetega.

Talentide toomiseks start-up-viisa staatusega ettevõtteid oli Eestis esimese poolaasta lõpu seisuga kokku 129 ehk umbes 10% Startup Estonia andmebaasis olevatest iduettevõtetest. Politsei- ja piirivalveameti andmetel on selle aasta esimese poolaastaga Eesti iduettevõtetesse tööle asumiseks saanud loa 466 inimest. Start-up-viisa abiga välismaalaste värbamiseks loa saanud ettevõtted on töötajaid toonud kõige rohkem Venemaalt, Ukrainast ja Indiast.

Suurimateks tööandjateks, kellel on õigus välismaalt töötajate värbamiseks olid teise kvartali lõpu seisuga Eippa WSOperations (229 töötajat), Paxful (149 töötajat), Comodule (126 töötajat) ja Linn Systems (79 töötajat). Neist suurimad tööjõumaksude maksjad olid samal ajal Paxful (2,7 miljonit eurot), ONOFFAPP (0,7 miljonit eurot), Comodule (0,7 miljonit eurot) ja Sixfold (0,6 miljonit eurot).

2017. aasta jaanuaris käivitatud start-up-viisa programm võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel Eesti iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab seda sooviv ettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud start-up-komitee poolse hinnangu, kas firma vastab seaduses välja toodud iduettevõtte definitsioonile.