Raportist selgub, et üksinda Eestisse asuva välistalendi kulud jäävad esimese kuue kuu jooksul ligikaudu 11 000 euro piiresse ning koos kaaslasega Eestisse koliva välistalendi kulud ligikaudu 18 000 euro piiresse. Perega Eestisse koliva välistalendi väljaminekud võivad aga ulatuda 30 000 euroni. Sisseelamiskulude arvutamine tugineb Work in Estonia poolt kaardistatud klienditeekondadest. Tekkivad kulud jagunevad peamiselt kahte suurde ossa: ettevalmistused Eestisse ümberasumiseks ning sisseelamine esimese kuue kuu jooksul. Edasi jagunevad kulud omakorda selliste kategooriate lõikes nagu dokumentide/taotlustega seotud kulud, ümberasumiskulud, eluasemekulud, elamiskulud, kohanemiskulud ning igapäevaelu sujumiseks tehtud toimingute kulud.

Kulude katmisel pakuvad välistalendile tuge nende tulevased tööandjad, paljude teenuste osutamisega toetab aga ka Eesti riik. Seetõttu on oluline, et Eestisse tööle tulnud inimene jääks siia pikemaks ajaks, panustades riigi majanduse arengusse.

Work in Estonia juhi Anneli Aabi sõnul on välistalentidel oluline roll majanduse kasvu toetamisel. „Välisspetsialistid loovad erinevates valdkondades lisandväärtust uute teadmiste näol ning toetavad Eesti majandust ka riigikassasse maksude maksmise läbi. Sellega seonduvalt on eriti tähtis mõelda läbi sammud, mida välisspetsialisti ja tema pere sujuvamaks kohanemiseks ning Eestis hoidmiseks saab astuda. Work in Estonia omalt poolt toetab välistalentide saabumist ja kohanemist erinevate teenustega Tallinna Ülemiste linnakus asuva Rahvusvahelise Maja teenuskeskuses,“ sõnas Aab.

Üheks oluliseks aspektiks on välisspetsialisti kaaslase ja pere sujuv Eestis kohanemine, millele saab kaasa aidata ka tööandja. „On ettevõtjaid, kes on kaardistanud ja nõustanud ka töötajate abikaasasid. See on täiendav tugi, mida ettevõte oma välistöötajale pakkuda võib selleks, et töösuhe oleks pikemajalisem ja tulemuslikum. Peredega tulnud töötajate puhul võib abikaasa kohanemise ja võrgustiku loomise seisukohalt olla tema tööle aitamine hädavajalik,“ märkis Aab.

Näiteks 2019. aasta Work in Estonia uuringu järgi viitas 21 protsenti tööandjatest, et välistöötaja Eestist lahkumise põhjuseks on asjaolu, et tema elukaaslane või abikaasa ei leidnud riigis endale sobivat rakendust. Selle probleemi lahendamiseks on Work in Estonia sel aastal taasavanud kaaslaste programmi (Re-Invent Yourself), mille abil toetatakse välistalentide kaaslaste Eestis sisseelamist, abistades neid töö või rakenduse leidmisel ning sotsiaalse võrgustiku loomisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid