„Kui varasemalt tuli avalduste, majandusaasta aruannete ja erakonnaliikmete muudatuste esitamiseks kasutada ettevõtjaportaali ning juriidiliste isikute andmete kontrollimiseks äriregistri teabesüsteemi, siis nüüd asuvad kõik teenused ettevõtja jaoks mugavalt ühes keskkonnas. Uus lahendus on rikkam ka automaatteavituste süsteemi võrra, mis võimaldab ettevõtjale meelde tuletada olulisi tähtaegasid registritoimingutes. E-äriregistrit uuendatakse järgnevatel aastatel veelgi, et muuta riigiga suhtlemise kanal ettevõtjate ja e-residentide jaoks võimalikult kasutajakeskseks ning parandada e-teenuste kättesaadavust,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

„Kui täna pakume eraettevõtetest partnerile avatud liidese kaudu võimalust vahendada ettevõtete asutamist nende tarkvaralahendusest otse e-äriregistrisse, siis kavas on laiendada seda liidest ka muutmiskannetele, mis teeb võimalikuks laiendada ettevõtete kaughaldamise teenust kogu ettevõtte elutsüklile asutamisest kustutamisele. Tegu liidesega, mis on avatud kõigile vahendusteenuse pakkujatele, kes saavad omavahel konkureerida,“ lisas Peep.

Uue portaali loomise käigus on läbinud värskenduskuuri ühingu asutamise, andmete muutmise ja juriidiliste isikute otsingu vaated. „Lisaks saab täiesti uue tööriistana kasutada õiguslike vormide võrdlemist, mis aitab ettevõtjal asutamiseks sobivaima juriidilise isiku tüübi valida,“ märkis Registrite ja Infosüsteemide Keskuse asedirektor Piret Meelind.

Uus e-äriregister sisaldab endas ka mugava otsimisvõimalusega abiinfo keskkonda, mis juhendab ning selgitab tegevusi e-äriregistri portaali kasutamiseks. E-äriregistri projekti toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Registrite ja infosüsteemide keskusel valmis uue e-äriregistri portaali võimaluste tutvustamiseks video, millega saab tutvuda siin.

Keskkonna kasutamisega seotud küsimuste korral saab pöörduda RIK-i klienditoe poole siin.