Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo selgitas värvimise kaost, et mõnel lõigul ei haakunud plastik koos karestusmaterjaliga korralikult tänavapinnaga. "Lõikudel, kus materjal korralikult haakunud ei ole, teeb töövõtja markeerimistööd omal kulul uuesti," kommenteeris Harjo.

MG OÜ teekattemärgistuste projektijuht Sander Nõmme lisas, et nad suhtlevad aktiivselt tootjatehasega, et selgitada välja põhjused, miks pole plastikmaterjal pole teepinnaga osades kohtades haakunud. "Põhjuseid võib olla erinevaid ja välistada ei saa ka mitme erineva ebasobiva tingimuse koosmõju (sh. näiteks õhuniiskus, tuulekiirus, teepinna temperatuur, teepinna niiskus jne), kuid oletusi teha ei sooviks," sõnas ta.

Rattaradade värviparandused plaanitakse teostada ideaalis septembrikuu esimeses pooles.