Antud hinnangute nägemine annab võimaliku partneri kohta kindluse. “Kui oled kontrollinud enne tehingusse minekut ettevõtte tausta, on väiksem risk sattuda maksupettuse ahelasse,” kirjeldas MTA teenusejuht Kaili Veiksaar.

MTA võtab arvesse näiteks avalike andmeid, mis on kättesaadavad nagu deklaratsioonide esitamine, võla puhul selle ajatamine. Lisaks ka kõikvõimalikud maksusaladustega kaetud andmeid.

“Näiteks kas vastutava isiku taust on korras, kas me oleme viimase 12 kuu jooksul läbi viinud maksumenetlusi,” kirjeldas Veiksaar. Esmakordselt näeb ka seda, kas ettevõtte osas võib olla ümbrikupalga maksmise risk.