Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on viiruse leviku piiramiseks väga oluline, et inimesed jääksid koju juba esimeste haigustunnuste ilmnemisel. „Sageli lähevad inimesed haigena tööle just majanduslikel põhjustel, esimese haiguspäeva hüvitamisega aga saame lisaks viiruse tõkestamisele pakkuda inimestele kindlustunnet toimetulekuks ja hoida nende tervist," ütles Beškina. „Rakendasime toetust ka kevadise koroonapuhangu ajal ning praktika näitas, et linlaste huvi hüvitise vastu on üsna suur."

Tallinna linnavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muudatuse kohaselt on õigus saada esimese haiguspäeva toetust füüsilisel isikul, kellele on kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2021, samuti tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.

Taotlus esitatakse 40 kalendripäeva jooksul päevast, kui Eesti Haigekassa on pärast haiguslehe lõpetamist maksnud välja töövõimetushüvitise. Taotlusi saab esitada alates 10. septembrist Tallinna kodulehel e-teeninduses. Toetus makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Ajavahemikul 25. märtsist 31. maini 2021 maksti esimese haiguspäeva toetust summas 181 530 eurot. Toetuse maksmiseks järgneva nelja kuu jooksul kulub hinnanguliselt 363 060 eurot.

Esimese haiguspäeva hüvitamise jätkamise peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu.

Kuni 31. detsembrini 2021 kehtib ka riiklik abimeede, mil tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.